Bir Yabancı Dil Olarak Arapçanın, İslam Ülkelerinde Öğrenilmesi ve Öğretilmesi


Halkalı Merkez Kampüsümüzde düzenlenecek olan “Bir Yabancı Dil Olarak Arapçanın, İslam Ülkelerinde Öğrenilmesi ve Öğretilmesi” (Learning and Teaching Arabic as a ForeignLanguage in Islamic Countries) konulu panele, Darussalam Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden akademisyenler katılıyor. Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü Dekanı Ahmad Hidayatullah Zarkasyi’nin başkan olduğu panelde konuşmacılar, Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü Rektör Yardımcısı Dr. DihyatunMasqon, Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü Arap Dili Yüksek Lisans Programı Başkanı Dr. Abdul HafıdzBin Zaid, Darussalam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. AlifCahyadi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turan Koç, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulmutalip Arpa ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ArapçaOkutmanı İbrahim Abdesselam olacak.

 

Konu: “Bir Yabancı Dil Olarak Arapçanın, İslam Ülkelerinde Öğrenilmesi ve Öğretilmesi”                                

          “Learning and Teaching Arabic as a ForeignLanguage in Islamic Countries”

Yer: İSZÜ Halkalı Merkez Kampüsü, Seminer Salonu 2

Tarih: 30 Aralık 2013, Pazartesi

Saat: 14:00

Konuşmacılar;

Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi

Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü Dekanı

 

Dr. Dihyatun Masqon

Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü Rektör Yardımcısı

 

Dr. Abdul Hafıdz Bin Zaid

Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü Arap Dili Yüksek Lisans Programı Başkanı

 

Dr. Alif Cahyadi

Darussalam Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Turan Koç

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili

 

Yrd. Doç. Dr. Abdulmutalip Arpa

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

İbrahim Abdesselam

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arapça Okutmanı