Mehmet Âkif ve Gölgeler Bilgi Şöleni


Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, 
Günler şu heyulayı da er, geç, silecektir.
Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma,
Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?

Mehmet Âkif, 1918-1933 yılları arasında yazdığı kırk iki şiiri, Mısır'da, Gölgeler adıyla toplamıştır. Bu kitap, Safahat'ın yedinci ve son cildi olmuştur. Âkif'in burada yazdığı şiirleri muhteva bakımından farklılık gösterir. . Bu şiirlerde o artık bir toplum ve sosyal olaylarla ilgilenen şair olmaktan çok bir “ben” şairidir. Gurbet duygusu ve yalnızlığa yaşlılık ve hastalığın da eklenmesi bu dönemin şiirlerini hem hüzünle gölgelemiş hem de yer yer zehirli serzenişlere yol açmıştır.

Mehmet Âkif Ersoy’un son kitabı Gölgeler’in Mısır’da yayımlanışının 80. Yılı dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği, Burdur Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin müştereken düzenlediği “Mehmet Âkif ve Gölgeler Bilgi Şöleni” 26-27 Aralık 2013 tarihlerinde Üniversitemiz Halkalı Merkez Kampüsünde gerçekleşecektir.