2. Türkiye Ahlak Şûrası Konya’da Toplandı


Türkiye Yazarlar Birliği’nin Konya Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa düzenlediği Türkiye 2. Ahlak Şûrası 22-23-24 Kasım 2013 tarihleri arasında Konya’da düzenlendi. “Siyaset ve Ahlâk” konularının masaya yatırıldığı toplantıların tebliğ ve müzakerecilerinden biri de İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut oldu. Şûrada, “Siyaset Ahlâkının Felsefi Temelleri”, “Uluslararası Siyasetin Ahlâkî Sorgulaması”, “Müslüman Ülkelerde Siyaset ve Ahlâk İlişkisi”, “Ekonomi Politikaları ve Ahlâk” gibi konu başlıkları değerlendirildi.

İlki 16 Ocak 2010’da yapılan Türkiye Ahlâk Şurası, devam eden ikinci etkinliğiyle akademi ve siyaset dünyasının gündemine “ahlâk” sorunsalını yerleştirmeyi hedefledi. Büyük ahlâkçı düşünür Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hatırasına Konya’da düzenlenen 2. Şûrada siyasetin ahlâkı ele alındı. 5 ayrı oturumda 27 ilim ve fikir adamının düşüncelerini beyan ettiği Şûrada Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut ise “Ekonomi Politikaları ve Ahlâk” konusunda hem oturum başkanılığı yaptı ve hem de Değerlendirme Oturumunda konu ile ilgili düşüncelerini paylaştı.