Ortaöğretimden Yükseköğretime Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 15 Kasım 2013 Cuma günü Ortaöğretimden Yükseköğretime Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı panelle, ortaöğretim ve yükseköğretimin sorunlarını masaya yatırıyor.

Birinci oturumunda ağırlıklı olarak ortaöğretim kurumlarındaki sorunların   tartışılacağı ve çözüm önerilerinin sunulacağı panelin ikinci oturumunda ise yükseköğretime dair bazı hususlar konu edilecek.

Panelde ÖSYM-MEB işbirliği ve ilişkisi,  Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretim dersleri için müfredat  yazma süreçleri, öğrencilerin-öğretim üyelerinin birbirlerinden beklentileri ve etkin iletişimin nasıl olması gerektiği panelin konuları arasında. Saat 10:00 ile 14:45 saatleri arasında Halkalı Merkez Kampüsümüz Seminer Salonu 2’de gerçekleştirilecek panelin akışı aşağıdaki programda yer almaktadır.