“8. Gıda Mühendisliği Kongresi” Ankara’da Düzenlendi


Çok sayıda akademisyen, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sektör temsilcileri ve basın mensuplarının yer aldığı kongreye İZÜ Gıda Mühendisliği Bölümünü temsilen Araş. Gör. Görkem Özülkü katıldı.

İZÜ öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Halime Pehlivanoğlu ve  Prof. Dr. Bülent Nazlı, Gıda Mühendisliği bölümü araştırma görevlileri Görkem Özülkü ve Merve Tomaş ile birlikte hazırladıkları ‘Oleik Asitçe Zenginleştirilmiş Ayçiçek Yağında Kızartma İşlemi Sonrası Oluşan Değişimlerin Piyasada Kullanılan Kızartma Yağları İle Mukayeseli Olarak Araştırılması’ adlı çalışma, poster bildirisi olarak sunuldu.

Ayrıca,  Yrd. Doç. Dr. Hüsniye İmamoğlu’nun “Ticari Yemle Ve Merada Mısır ile Beslenmiş Genç Sığırlardan Elde Edilen Etlerin Duyusal Özellikleri Üzerine Araştırmalar” adlı çalışması da poster bildirisi olarak kongrede yer aldı.

3 gün boyunca kongrede çok değerli bilimsel bildirilerin yanı sıra, gıda sektöründe bilgi kirliliği ve gıdalara uygulanan tağşişler gibi gündemde yoğun yer işgal eden konularda tartışıldı.