21. Yüzyılda Öğretmen Olmak


24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile İZÜ'de, 3 Aralık 2013 Salı günü bir program gerçekleştirildi. Programda, Kalem Vakfı Okulları ve Türk Gençlik Vakfı’nın kurucusu olan Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman SEZGİN, “21. Yüzyılda Öğretmen Olmak” konulu konferans verdi. Küçükçekmece İlçesi lise ve dengi okullarının müdürlerinin de katıldığı seminerde ana hatlarıyla modern zamanda öğretmen olmanın tanımı yapıldı. Finlandiya ile Türkiye, tarihî, sosyolojik, jeopolitik ve eğitim yönlerinden karşılaştırılarak iki ülkenin geçmişte ve günümüzdeki benzerlikleri ve farklılıkları üzerine dikkat çekildi. Finlandiya’nın özellikle eğitim alanında öne çıkmasının nedenleri açıklanarak bu ülkenin öğretmen yetiştirme politikasının altı çizildi. “Etkin ve Nitelikli Öğretmen Yetiştirme” politikalarının sonucunda Finlandiya’nın bu konuda hayli ileride olduğu belirtildi.

Yrd. Doç. Dr. Osman Sezgin, Türk Eğitim Sisteminde “davranışçı eğitimden” “yapılandırmacı eğitime” geçeli birkaç yıl olduğu halde davranışçı eğitimin yanlışlarının toplum üzerindeki etkisinin halen devam etmekte olduğuna dikkat çekti. Sezgin; “Özellikle öğretmenlerin bu yeni model üzerinden kendilerine bir misyon ve vizyon çizmesi gerekiyor ve bu bilinci öğrencilerine yansıtması gerekli” dedi.  Öğretmen kelimesinin kökeni ile öğretmenlik mesleğinin etki alanı ve süresi; etik ve felsefi açıdan değeri üzerinde duran Sezgin, başarılı öğretmenin hangi alanlarda donanımlı olması gerektiği konusunda bilgi verdi. Bir saat süren program soru-cevap bölümüyle tamamdı.