İZÜ TÖMER Açıldı


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde;

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İZU TÖMER) açıldı.

Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme- değerlendirme araçları geliştirmek; Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak; Üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek; Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürlerarası iletişime katkıda bulunmak; Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler ile üniversitemiz civarında yaşayan yabancı uyruklu öğrenci, akademisyen ve çalışanlara, talepleri halinde, Türkçe öğretmek amacıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun onayı ile Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İZU TÖMER) kurulmuştur.

İZU TÖMER’de, Ekim 2013 itibariyle dersler başlayacak ve başarılı öğrencilere Avrupa dil pasaportuna uygun sertifika verilecektir.