Okul Öncesi Eğitim Güçlendirilmesi Projesi


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Latife Kabaklı Çimen ile Öğretim Üyesi Belgin Parlakyıldız, 22 - 23 Temmuz 2013 tarihleri arasında, "Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Ankara’da düzenlenen, “Okul Öncesi Eğitim Programının Yükseköğretim Programları ile Uyumlaştırılması” çalıştayına katıldı.

Çalıştayda Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programlarının mevcut durumu ve sorunları tartışılarak çözüm önerileri sunulmuştur.