Türkiye’de Konuşulan Arapça Lehçeleri Sempozyumu


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa, Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü ile Heildeberg ve Bergen Üniversiteleri işbirliğinde, 17 - 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen “I. Uluslararası Türkiye'de Konuşulan Arapça Lehçeleri ve Sözlü Edebiyatları Sempozyumuna” katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa sempozyumda, “Fasih Arapça Bağlamında Hatay ve Siirt Lehçeleri Arasında Bir Değerlendirme” konulu bir tebliğ sundu.