İZÜ Heyeti Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansına Katıldı


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlknur Yüksel ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şebnem Cansun, 27 Nisan 2013’te, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği tarafından, Kuşadası’nda düzenlenen “3. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı”na katıldılar.

Yrd. Doç. Dr. İlknur Yüksel, “Turizm Ekonomisi ve Yönetimi” başlıklı oturumda, “Turizmde Mekansal Altyapının Karşılanmasında Yerel Fırsatların Değerlendirilmesi” başlıklı bildiriyi, Yrd. Doç. Dr. Şebnem Cansun ise başkanlığını yaptığı “Siyaset Bilimi” oturumunda, “Türkiye’de Aleviler ve Siyasi Partiler İlişkisi: Cumhuriyet Gazetesi Üzerinden Bir İnceleme” başlıklı bildiriyi sundu.