Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi’ne Katıldık


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Nazlı ve İZÜ öğretim üyeleri, 03 – 06 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen, “5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi”ne katıldı.
 
Prof. Dr. Bülent Nazlı, Bilim Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı olarak katılırken, Yrd. Doç. Halime Pehlivanoğlu, “Kırmızı Etlere uygulanan Farklı Pişirme Tekniklerinin KLA (Konjuge Linoleik Asit) Mevcudiyeti Üzerine Etkisinin Araştırılması” konulu sözlü bildiri ve Yrd. Doç. Hüsniye İmamoğlu, “Pueraria Lobata (Kudzu) ve Mısır nişastası katılarak üretilen yoğurtların duyusal kalitesinin tespiti üzerine araştırmalar” konulu sözlü bildiri sundular.