İZÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cansun, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet Konferansı’nda


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şebnem Cansun, Barselona’da düzenlenen, “3’üncü Avrupa Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet Konferansı’na (3rd European Conference on Politics and Gender)” katılarak bir sunum yaptı.

Universitat Pompeu Fabra’da, 21-23 Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen konferansta, Yrd. Doç. Dr. Şebnem Cansun, “Türkiye’de Kadınların Siyasal Katılımının Algılanmaları: AKP ve CHP Örnekleri” başlıklı bildiriyi sundu.