İZÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Esen'in "İslam'da Ücret" İsimli Kitabının 3. Baskısı Yapıldı


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Esen'in kaleme aldığı, "Sosyal Siyaset Açısından İslam'da Ücret" kitabının 3'üncü baskısı yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan kitap, seçkin kitapevlerinde yerini aldı.

Hocaların hocası rahmetli Prof. Dr. Sabahattin Zaim, kitapla ilgili şunları söylemişti: "Kıymetli öğrencim Adem Esen tarafından yapılan ve tarafımdan yönetilen bu çalışma, gerçekten de fevkalade yorucu bir mesainin ürünüdür. Yazar bu çalışmasında, üzerinde derinlemesine bir araştırma bulunmayan, "İslam'da Ücret" konusunu, hem Modern İktisat ve İşletme Hukuku, hem de İslam İktisadı ve Fıkıh açısından tahlil etmektedir. Bu eserde; İslam'da Ücret konusu ağırlıklı olarak kavramlar açısından ele alınmış olup; kavramların tespit ve tanziminde fıkhî kavramların Modern İktisadi terimlerle birlikte ele alınmasına çalışılmış, bir başka ifadeyle İslam Ekonomisi'ndeki fıkhî ücret kavramları, günümüz Çalışma Ekonomisi terimleriyle izah edilmeye çalışılmıştır. Eserin, İslam İktisadi sahasında Sosyal Siyasetle ilgili önemli bir boşluğu dolduracağına ve bu sahadaki diğer çalışmaları teşvik edici bir fonksiyon ifa edeceğine inanıyor, değerli yayınevimizi bu hayırlı teşebbüsü deruhte etmesinden dolayı tebrik ediyorum."