FEN-INS

 

Kongre Programı için Tıklayınız.

Kongreye Katılım Kılavuzu için Tıklayınız.

Kongre Özet Kitapçığı için Tıklayınız.

 

İZÜ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde, online olarak gerçekleştirilecek Fen ve Mühendislik Bilimleri  Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlemektedir. Kongrede Fen ve Mühendislik alanlarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinden sunuşlara imkan sağlanacaktır. Kongreye yüksek lisans veya doktora aşamasındaki tüm üniversitelerden öğrenciler her tür çalışmalarıyla (bitirme projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, bilimsel araştırma vs) katılabilecektir.

Kongreye katılmak isteyen katılımcıların, belirlenen tarihe kadar 200-300 sözcükten oluşan özetlerini, kabul almaları durumunda da tebliğlerinin tam metinlerini sunmaları gerekiyor. Kongre, fen ve mühendislik bilimlerinin tüm alanlarına açık olup, gönderilen özetler hakemlik sürecinden geçtikten sonra kararlaştırılacaktır.

Kongre, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar hangi dilde sunuş yapacaklarsa özetlerinin ve tebliğlerinin tam metnini o dilde gönderebilirler.

Kongreye sunulan özetler, ISBN numarası alınmış kitapçık olarak PDF formatında elektronik olarak yayımlanacaktır. Tam metinler ise soft copy olarak kongre web sayfasından yayınlanacaktır.

Katılımcılar ayrıca çalışmalarını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi kongre özel sayısında yayımlanmak üzere gönderebilecektir. 

Sunumlar, 15-20 dakikalık süre içinde online olarak yapacaklardır.

Kongreye katılım için herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Korhan Binark

Dr. Öğr. Üyesi Ertan Ermiş

Hüseyin Öksüz

 

 

Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK

Prof. Dr. Ahmet Korhan Binark

Prof. Dr. M. Nizamettim ERDURAN

Prof. Dr. M. Oktay CANSUN

Prof. Dr. Erol GÜRDAL

Prof. Dr. Hasan YETİM

Prof. Dr. Ayşe Nefise BAHÇECİK

Dr. Öğr. Üyesi Ertan Ermiş

Dr. Öğr. Üyesi Mohammed VADİ,

Dr. Öğr. Üyesi Canser BİLİR,

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Tarık ZENGİN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GENÇOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Serhat ANIKTAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAMAN

 

 

Kongre Sekreteryası

Emrullah EROL

Mehmet Akif SUBAŞI

Muhammet Yusuf DEĞER

İdris SOYLU

 

 


 

Önemli Bilgiler ve Tarihler

Özetler 200-300 sözcükten oluşacak olan özetlerin son sunuş tarihi 30 Nisan 2020 olacaktır
Katılımcılar özetlerde tez danışmanlarının isimlerini de yazabilirler.
Özetler, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinden birinde sunulabilir.
Bir katılımcı en fazla iki sunuşla kongreye katılabilir.
Özet kitapçığı ve tam metin Özetler ISBN numarası alınmış kitapçıkta PDF formatında dijital olarak basılacaktır.
Tam metinler ise kongre web sayfasında soft copy olarak yayınlanacaktır.
Ayrıca çalışmalar, İZÜ FBED özel sayısına yayınlanmak üzere gönderilebilecektir.
Kabul/Ret Yazıları Kongreye sunulan özetlerle ilgili kabul/ret kararları 10 Mayıs tarihinde ilan edilecek ve kabul yazıları katılımcılara gönderilecektir.
Kongre tam metinleri Tam metinlerin 3000-5000 sözcük arasında sitede belirlenen formata uygun olarak hazırlanması gerekir.
Tam metinlerin son gönderilme tarihi 30 Mayıs 2020 tarihidir.
İletişim E-mail adresi: izufbed@izu.edu.tr
Özet ve tam metinlerin yanı sıra her tür yazışma bu mail adresinden yapılacaktır.
Sunuşlar Sunuşlar 15-20 dakikalık süre içinde online olarak üç dilde yapılacaktır.
Her oturumunu yöneticisi bir oturum açacak ve katılımcıları buraya davet ederek sunuşlarını yapılmasını sağlayacaktır.
Online sistemle ilgili ayrıntılı bilgiler bilahare katılımcılarla paylaşılacaktır
Katılım ücreti Kongre katılım ücreti istenmemektedir.

 

 

Önemli Tarihler:

Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Tarih: 30 Nisan 2020, 23:59

Bildiri Özetlerine Dair Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 10 Mayıs 2020

Kongre Tarihi: 13-14 Haziran 2020

 

Fen ve Mühendislik Bilimler Kongresi Kayıt Formu
Dosya Ekle