afis_TR

 


 

KONGRE DUYURUSU

 

İZÜ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 04-05 Haziran 2022 tarihlerinde, online olarak gerçekleştirilecek Fen ve Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlemektedir. Kongrede Fen ve Mühendislik alanlarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarından hazırlanmış sunumlara yer verilecektir. Kongreye yüksek lisans veya doktora aşamasındaki tüm üniversitelerden öğrenciler her tür çalışmalarıyla (bitirme projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, bilimsel araştırma vs) katılabilecektir.

Kongreye katılmak isteyen katılımcıların, belirlenen tarihe kadar 150-300 sözcükten oluşan özetlerini web sitesi üzerinden göndermeleri gerekmektedir*. Kongre, fen ve mühendislik bilimlerinin tüm alanlarına açık olup, gönderilen özetlerin kabul edilmesi değerlendirme sürecinden geçtikten sonra kararlaştırılacaktır.

Kongre, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar hangi dilde sunum yapacaklarsa özetlerini o dilde gönderebilirler.

Kongreye sunulan özetler, ISBN numarası alınmış kitapçık olarak PDF formatında elektronik olarak yayımlanacaktır.

Sunumlar, 10-15 dakikalık süre içinde MS Teams üzerinden online olarak yapılacaktır.

Kongreye katılım için herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Katılımcılar ayrıca sunumlarını makale formatına uygun halde düzenleyerek İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne (İZÜFBED) gönderebilecektir (https://dergipark.org.tr/tr/pub/izufbed). 

*Katılımcılar en fazla iki özet bildiride yer alabilir.

** Özet şablonu için tıklayınız.

Kongre programı için tıklayınız.

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Metin TOPRAK

Prof. Dr. Ahmet Korhan BİNARK

Dr. Öğr. Üyesi Ertan ERMİŞ

 

 

Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK

Prof. Dr. Ahmet Korhan BİNARK

Prof. Dr. M. Nizamettin ERDURAN

Prof. Dr. M. Oktay CANSUN

Prof. Dr. Erol GÜRDAL

Prof. Dr. Hasan YETİM

Prof. Dr. Ayşe Nefise BAHÇECİK

Doç. Dr. Mustafa YAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Ertan ERMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mohammed VADİ

Dr. Öğr. Üyesi Canser BİLİR

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Tarık ZENGİN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GENÇOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Serhat ANIKTAR

 

 

Kongre Sekretaryası

Emrullah EROL

Muhammed Yusuf DEĞER

Meliha AYDINLI

Mohammad AG SALAMA

 

 

Önemli Bilgiler ve Tarihler

Özetler 150-300 sözcükten oluşacak olan özetlerin son gönderim tarihi 15 Nisan 2022 olacaktır.
Katılımcılar özetlerde tez danışmanlarının isimlerini de yazabilirler.
Özetler, Türkçe ve İngilizce dillerinden birinde sunulabilir.
Bir katılımcı en fazla iki ayrı sunumla kongreye katılabilir.
Kabul/Ret Yazıları Kongreye sunulan özetlerle ilgili kabul/ret kararları 15 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek ve kabul yazıları bu tarihe kadar katılımcılara gönderilecektir.
Özet ve tam metin kitapçığı Özetler, ISBN numarası alınmış kongre kitapçığı şeklinde PDF formatında dijital olarak yayınlanacaktır.
Tam metinler, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne (İZÜFBED)belirlenen yazım formatına (https://dergipark.org.tr/tr/pub/izufbed/writing-rules) uygun olarak hazırlandıktan sonra yayınlanmak üzere gönderilebilecektir (https://dergipark.org.tr/tr/pub/izufbed).
İletişim E-mail adresi: izufbed@izu.edu.tr
Kongre ile ilgili her tür yazışma bu e-mail adresinden yapılacaktır.
Sunumlar Sunumlar 10-15 dakikalık süre içinde online olarak iki dilde yapılacaktır.
Her oturumunu yöneticisi MS Teams programında oluşturulan genel katılımlı kanalda süresi geldiğinde bir oturum açacak ve katılımcıları davet ederek sunumların yapılmasını sağlayacaktır.
Online sistemle ilgili izufbed@izu.edu.tre-mail adresinden bilgi alınabilir.
Katılım ücreti Kongre katılım ücreti istenmemektedir.

 

Önemli Tarihler:

Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Tarih: 15 Nisan 2022, 17:30

Bildiri Özetlerine Dair Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 15 Mayıs 2022

Kongre Tarihleri: 04-05 Haziran 2022

 

 

 

Fen ve Mühendislik Bilimler Kongresi Kayıt Formu

Belirtilen form artık mevcut değil ya da şu anda değil.