12. İslâmi Finansın Temelleri Konferansı (FIFC) 2022


 • Tarihler: 08 – 08 Eki, 2022

12. İslâmi Finansın Temelleri Konferansı (FIFC) 2022

Tarih: 8-9 Ekim 2022
Yer:
İstanbul

Tema/Konu: Yeşil Finans ve İslami Finans

1-2 Ekim 2022 (Çevrimiçi: Kuala Lumpur, Malezya)

8-9 Ekim 2022 (Yüz yüze: İstanbul, Türkiye)

 

İslami Finans, son yıllarda birçok konferans ve yayının yapıldığı yükselen bir bilimsel disiplindir. On ikinci FIFC'nin düzenleme komitesi, Türkiye, Malezya, Avustralya ve Endonezya'dan olmak üzere beş üniversiteden oluşan bir konsorsiyumdan müteşekkildir. Ayrıca CFA Society Malaysia ve Emerald Publishing Limited da organizatörler arasında yer almaktadır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile birlikte bu yılki etkinliği düzenleyen üniversiteler arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sunway Üniversitesi (Malezya), La Trobe Üniversitesi (Avustralya) ve Universitas Indonesia (Endonezya) yer almaktadır. CFA Society Malaysia ve CFA Institute ARX uygulama temelli makaleler için iki ödül, Emerald Publishing ise kazanan yazar(lar)a altı mükemmellik sertifikası vermektedir.

Sizleri “Yeşil Finans ve İslami Finans” temalı 12. FIFC 2022'ye katılmaya davet ediyoruz.

Program

Hakemli olarak kabul edilen tüm makaleler, Uluslararası İnceleme Paneli tarafından tam makalelerinizin seçimi için titiz bir inceleme sürecinden sonra 4 gün boyunca (2 gün çevrimiçi ve 2 gün canlı sunumlar/tartışmalar) sunulacaktır.

 • En İyi Makale Ödülleri:
  • Literatüre özgün katkıları kanıtlanan bildirilerden altısı En İyi Bildiri Ödülü'nü kazanacaktır. Kazanan makaleler daha sonra 12. FIFC ile ilişkili bir veya daha fazla dergide yayınlanmak üzere değerlendirilir.
  • Emerald, emsal değerlendirme komitesinin tavsiyesi üzerine, mükemmellik sertifikası verilecek altı makaleye daha ödül verecektir.
 • Dergiler:

  En iyi makaleler dışındaki birkaç makale, 12. FIFC ile ilişkili Scopus-endeksli dergilerin editör(ler)i tarafından seçilecektir. Seçilen makaleler, kabul ve yayın için ortak dergilerin inceleme sürecinden geçecektir. Ayrıca seçilen bazı makaleler, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin bir yayını olan İslam İktisadı ve Finansı Dergisi'nde yayınlanabilir.

 • Kitap Bölümü:

  Yeşil Finans konusunda, bildiriler arasından uygun görülen birkaç bildiri seçilecektir. Kitap kapsamına girerken sunulan bildiriler kitaba dâhil edilmek üzere davet edilebilir. Konferans, ekonomik ve finansal uygulamaların temel ilgi alanlarından ikisi olan çevre ve sosyal sorumluluk konusunda farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

  Açılış Konuşmaları:

 • Prof Tariqullah Khan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye
 • İslam Kalkınma Bankası Yetkilisi, Suudi Arabistan
 • Prof Ali Kutan, Southern Illinois University Edwardsville, Amerika Birleşik Devletleri (TBC)

Bildirilerin Teslimi

Makalenizin bir kopyasını, makale başlığını, yazarların üyelik ve iletişim bilgilerini içeren başlık sayfası ve 200 kelimeden fazla olmayan bir özet (tam metinle birlikte) ile birlikte gönderebilirsiniz. Program Komitesi, kör hakemlik sürecinin gereklerini sağlamak için kapak sayfasını ayıracaktır. Lütfen yalnızca MS-Word (.docx) sürümünü gönderin. Çevrimiçi/canlı toplantılar için başvuruları 28 Temmuz 2022 Pazar gece yarısına kadar değerlendirmeye devam edilir.

Makale yazarları için

 • Lütfen tam metninizi (8.000 kelimeyi aşmayan) Uluslararası İnceleme Paneli tarafından gözden geçirme kararı için 28 Temmuz 2022'ye kadar gönderiniz.
 • Word dosyanızın dijital sürümünü https://submit.confbay.com/conf/12-th_fifc_2022 aracılığıyla gönderebilirsiniz. Bir makale kabul edildikten sonra, ilgili yazarlara bildirilmek üzere bir banka hesabına 50,00 ABD Doları tutarında bir kayıt + gönderim ücretinin havale edilmesi gerekir. Bildirinin nasıl gönderileceği ve ücret ödemek için nasıl kayıt olunacağı hakkında daha fazla bilgiyi daha sonra konferans sitesinde bulabilirsiniz.

Kitap Bölüm Yazarları:

 • Kitap bölümü yazarları, çevrimiçi toplantı sırasında bulgularını sunmak için power-point dosyaları hazırlayabilir; geri bildirimden ve çevrimiçi toplantıdan iki ay sonra gözden geçirilmiş bölümü 8.000 kelimeyi aşmayacak şekilde yüklemelidir.
 • PPT slayt dosyasının 8 Ağustos 2022 tarihine kadar 12fifc2022@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kitap bölümü yazmak için önceden görevlendirilmiş yazarlar kayıt ücreti gerekliliklerinden muaf tutulacaktır.

 

İletişim

Konferans Düzenleme Kurulu Sorumlusu: 12fifc2022@gmail.com

Hayrunnisa Kaya: hayrunnisa.kaya@istanbulticaret.edu.tr

Ozan Marasli: ozan.marasli@izu.edu.tr