Uluslararası Bilgi Ekonomi Yönetim Kongresi


  • Tarihler: 15 Ağu – 13 Kas, 2022
Kongre Programı için tıklayınız.

KONGRE DAVETİ:

2002 yılında ulusal düzeyde gerçekleştirilen Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2005 yılından itibaren uluslararası olarak sürdürülmektedir. 2009 yılında Bosna Hersek’te yapılan kongrenin tek yıllarda yurt dışında ve çift yıllarda ise Türkiye’de yapılması gelenek haline gelmiş ve bu süreç Malta, Azerbaycan ve Fas kongreleri ile devam etmiştir. Kovit-19 salgını nedeniyle iki yıl ara verilen kongrenin 16.’sı İstanbul S. Zaim Üniversitesi (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu) ve Ürdün/Orta Doğu Üniversitesi (İşletme Fakültesi) işbirliğiyle 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sonraki kongrenin ise 2023 yılı Ekim ayında aynı üniversitelerin işbirliği ile Ürdün’de yapılması kararlaştırılmıştır. Kongre, yurt içi ve dışından bilgi ekonomisi, bilgi yönetimi, bilgi toplumu vb. konulara ilgi duyan bilim insanı, uzman ve uygulayıcıların katılımına açıktır.

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ:

Kongreye bildiri ile katılımın gerçekleşebilmesi için öncelikle amaç, yöntem ve muhtemel bulguları içeren özetin çevrimiçi bildiri sistemi aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir. 1 Eylül 2022 tarihine kadar özet gönder(e)meyenler, 20 Ekim 2022 tarihine kadar genişletilmiş özet veya tam metin gönderebilirler. Kongre konularına uygunluk, çalışmanın özgünlüğü, kullanılacak yöntem ve planlanan oturum sayısı ve başlığı dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri’nin yapacağı gizli değerlendirmeler en geç 10 gün içinde kabul/düzeltme/ret biçiminde sonuçlandırılarak bildiri sahiplerine ulaştırılacaktır. Kongreye gönderilen tüm çalışmalar en az iki hakemin kabul etmesinden sonra kongre programına dâhil edilmektedir. 

KONGRE MEKÂNI:  Kongre oturumları İstanbul S. Zaim Üniversitesi’nin Halkalı kampüsünde yapılacaktır. Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi olarak 1892 yılında kurulan Kampüs, 2010 yılından itibaren İZÜ tarafından kullanılmaktadır.

KONGRE DİLİ: Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Tüm bildirilerde mutlaka İngilizce başlık ve özeti yer almalıdır.

BİLDİRİ TÜRLERİ:

Kongre katılımına esas alınan bildiri türü tam metni gönderilen ve yazarlardan en az biri tarafından sözlü sunumu yapılanlardır. Ancak imkânlar dâhilinde genişletilmiş özeti gönderilen bildiriler ile poster veya sanal sunum yapılanlara da kongre programında yer verilmektedir.

Sözlü sunum: Amaç, yöntem ve bulguları içeren bilimsel araştırmaların yazarlardan en az biri tarafından sözlü olarak sunumunu kapsamaktadır. Sözlü sunum, tam metin bildiri (en az 4000 kelime) veya genişletilmiş özet (devam eden çalışma/en az 1000 kelime) olarak yapılabilir. 

Poster veya sanal bildiri: Kongrede sözlü veya canlı olarak sunumu yapılmayan bildirileri kapsamaktadır. Sanal bildirilerin de mutlara tam metin veya genişletilmiş özeti bulunmalıdır.

Oturum önerme: Ortak bir konu etrafında sözlü olarak sunulmak üzere en az 4 bildirinin sunumunu kapsamaktadır. Oturumu öneren (oturum başkanı) kayıt ücretinden muaftır. 

YAYIN: Kongre programında yer alan tüm bildiriler e-kitap formatında ISBN alınarak yayınlanacak ve kayıtlı katılımcılara USB olarak dağıtılacaktır. Seçilen tam metin bildiriler ise ayrıca uluslararası endeksler tarafından taranan Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi’nde yayınlanabilir. Tüm katılımcılar, kayıt formunda yer alan ve bildirinin yayınlanmasını kabul ettiklerine dair telif anlaşmasını imzalamak durumundadırlar.

ÖNERİLEN KONULAR:

 

Bilgi Ekonomisi

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Temelli Ekonomiler
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme

Enformasyon ve İletişim Teknolojileri
Ar-Ge ve Yenilik
Teknoloji ve Yenilik İktisadı
Dijital Ekonomi ve Kripto Varlıklar

Global Ekonomik Krizler ve Bilgi Ekonomisi

 

Bilgi Yönetimi ve E-İşletme

Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları

Bilgi ve Belge Yönetimi

Veri Madenciliği ve İçerik Yönetimi

E-İnsan Kaynakları Yönetimi

E-İşletmecilik ve Uygulamaları

E-Finans ve Bankacılık

Entelektüel Sermaye  

Bilgi Toplumu 

Bilgi, İktidar ve Devlet

Bilginin Değeri ve Paylaşımı

Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi
Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri 
Bilgi Toplumunda Enerji ve Güvenlik

Bilgi Toplumunda Medya ve İletişim

Sosyal Medya ve Toplumsal Etkileri

 

E-Devlet/Ticaret

E-Devlet ve Uygulamaları
E-Yönetişim ve Bilgi Kentleri

E-Belediye ve Bilgi Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitim

E-Ticaret ve Uygulamaları

Elektronik Suç ve Cezalar

 

Diğer Konular

Yükseköğretim ve Üniversiteler

Bilginin Kurumsallaşması ve Tarihi

Bilginin Kaynakları ve Bilgi Felsefesi
Küreselleşme ve Eleştirel Yaklaşımlar

 

İlgili Diğer Konular

 

 

KAYIT KOŞULLARI

Kongre kayıt ücreti, sözlü sunum yapacaklar için 1.500 TL (100 Euro), öğrenciler için 1.000 TL ( 75 Euro), sanal sunumlar için ise 750 TL (50 Euro)’dır. Kongreye Türkiye’den katılanlar için TL ücretler üzerinden % 50 indirim uygulanmaktadır.

  • Her bildiri için yazarlardan en az birinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Birden fazla bildiri sunan yazarlar ikinci ve sonraki bildiriler için tam kayıt ücretinin yarısını ödemek durumundadırlar ancak indirimler birleştirilemez.
  • Kayıt ücretine dâhil olan hizmetler şunlardır; tüm bilimsel oturumlara katılım hakkı ve kongre dokümanları (kongre çantası, yaka kartı, katılım sertifikası, bildiri kitabı USB), programda belirtilen yemekler ve kahve molaları. Katılım belgesi sadece kayıt ücreti ödeyen katılımcılara verilmektedir.
  • Öğrenci katılımı, katılımcının ilgili alanda bir lisansüstü programa kayıtlı olduğunu belgeleyen lisansüstü öğrenciler için geçerlidir.
  • Sanal bildirilerin sunumu, Microsoft Teams veya benzer bir portal üzerinden kongre salonundaki katılımcılara interaktif olarak yapılacak ve/veya YouTube üzerinden yayınlanacaktır.
  • Kongre gala yemeği, üniversite iç bahçesinde veya boğaz gezisini kapsayacak şekilde gemide yapılacaktır. Detaylar kayıtlı katılımcılara kongre öncesinde duyurulacaktır.
  • Ödemeler banka havalesi, EFT veya kredi kartı ile belirtilen tarihe kadar yapılmalıdır. Masraf ve komisyonlar katılımcıya aittir.

XVI. ULUSLARARASI BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ

TASLAK PROGRAM

 

11 Kasım 2022 / Cuma

13.30-14.30

KAYIT ve HOŞGELDİNİZ RESEPSİYONU

14.30-15.00

AÇILIŞ ve PROTOKOL KONUŞMALARI

15.00-16.30

IA Beşeri Sermaye ve Büyüme

ANA SALON

IB Bilgi Yönetimi

SALON II

IC Bilgi Toplumu

SALON III

ID Pandemi ve Küresel Ekonomi

SALON IV

16.30-17.00

KAHVE ARASI

17.00-18.30

IIA Yenilik ve Ar-Ge

ANA SALON

IIB E-İnsan Kaynakları Yönetimi

SALON II

IIC Bilgi ve İktidar

SALON III

IID Sosyal Medya & Sosyal Yaşam SALON IV

 

12 Kasım 2022/ Cumartesi

09.00-09.30

 

09.30-10.00

AÇIŞ KONUŞMASI

10.30-12.00

IIIA Bilgi ve İnovasyon

ANA SALON

IIIB Bilgi ve Belge Yönetimi SALON II

IIIC Kripto Varlıklar

SALON III

IIID Uluslararası Güvenlik

SALON IV

12.00-13.00

ÖĞLE YEMEĞİ

13.00-14.30

IVA Teknoloji ve Yenilik İktisadı ANA SALON

IVB Veri Madenciliği

SALON II

IVC Bilgi Toplumu ve Krizler

SALON III

IVD Kripto Para

SALON IV

14.30-15.00

KAHVE ARASI

15.00-16.30

VA Blok Zincir ve Metaverse

ANA SALON

VB E-Bankacılık ve Finans

SALON II

VC Bilgi Tarihi ve Üniversiteler

SALON III

VD E-Ticaret Uygulamaları

SALON IV

16.30-17.00

KAHVE ARASI

17.00-18.30

VIA Eğitim ve İşgücü

ANA SALON

VIB E-Ticaret

SALON II

VIC E-Devlet Uygulamaları SALON III

VID Entelektüel Sermaye

SALON IV

19.00-23.00

BOĞAZ TURU ve/veya GALA YEMEĞİ

13 Kasım 2022 / Pazar

09.00-09.30

AÇIŞ KONUŞMASI

09.30-11.00

I. SESSIONS

VIIA Dijital Ekonomi ve Para ANA SALON

VIIB Yenilik Yönetimi

SALON II

VIIC E-Yönetişim ve Bilgi Kentleri SALON III

VIID İnternet ve Kişisel Güvenlik

SALON IV

11.00-11.30

KAHVE ARASI

11.30-13.00
II. SESSIONS

VIIIA Sosyal Sorumluluk ve Teknoloji ANA SALON

VIIIB E-İşletmecilik

SALON II

VIIIC Bilginin Değeri ve Paylaşımı SALON III

VIIID Elektronik Suçlar

SALON IV

13.00-13.30

KAPANIŞ OTURUMU


İLETİŞİM:

Adres: İstanbul S. Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Halkalı K.Çekmece İstanbul Türkiye

Telefon : +90 212 692 8935 / 9673 / 8872

E-Posta :  kongre@beykon.org, beykon@gmail.com 

İnternet Sayfası: www.beykon.org

Sosyal Medya  @beykon