Döngüsel Ekonomi Sempozyumu


 • Tarihler: 19 – 20 Şub, 2021

TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu “Döngüsel Ekonomi” Sempozyumu

 

                                   

TÜBA Sustainable Development, Finance and Environment Working Group

                                        “Circular Economy” Symposium
                                               19-20 Şubat 2021

                                                      
                                                        İstanbul

Birleşmiş Milletler çerçevesinde uygulamaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları diğer bir ifade ile Küresel Amaçlar, dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenin korunması ve tüm insanların barış ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için yapılan girişimlerden birisidir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma kavramı, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte devletlerin öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Yoksulluk ve açlığın sona erdirilmesi, sağlıklı bireyler yetiştirmek, nitelikli bir eğitim tahsis etmek, temiz su ve sıhhi koşullara dünyadaki her bireyin ulaşmasını sağlamak, erişilebilir ve temiz enerjiyi temin etmek, insanlara yakışır istihdam sahaları oluşturarak ekonomik iyileşmeye katkı sunmak, sanayi, yenilikçilik ve altyapıda gelişmek, eşitsizliklerin azaltılması yönünde adımlar atmak, sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları oluşturmak, sorumlu tüketim ve üretimi sağlamak, iklim değişikliği gibi çevre problemleri ile mücadele etmek, barış ve adaleti tesis etmek ve tüm bu amaçlar için ortaklıklar kurmak başlıkları ile özetlenen bu hedefle birbirleriyle yakından bağlantılıdır.

 

TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve UN SDSN Türkiye organizasyonunda; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen sempozyumun 2021 yılı teması Döngüsel Ekonomi olarak belirlenmiştir. Döngüsel ekonomide oluşan her atık tekrar değerlendirilerek hammadde maliyetleri azaltılmaktadır. Bu sayede kaynak verimliliği sağlanarak daha çevreci ve sürdürülebilir bir ekonomik ekosistem inşa edilmektedir. Sempozyumda, sürdürülebilir kalkınma, finans ve çevre bağlamında “döngüsel ekonomi” kavramının çok boyutlu tartışılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 • BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında Döngüsel Ekonomi
 • Dünyada Döngüsel Ekonomi Uygulamaları
 • COVID-19 Sonrası Döneminde Döngüsel Ekonominin Getireceği Fırsatlar
 • Döngüsel Ekonomide Kamu Politikaları
 • Döngüsel Ekonomi Yatırımları
 • Sektörel olarak Döngüsel Ekonomi
 • Döngüsel Ekonomi ve Çevre
 • Döngüsel Ekonomi ve İstihdam
 • Döngüsel Ekonomi ve Finans
 • Döngüsel Ekonomi ve Tarım

   

  Organizasyon Komitesi

 • Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye Bilimler Akademisi
 • Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi
 • Prof. Dr. İzzet Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu, İbn Haldun Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Acar, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan, Anadolu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Burhan Uluyol, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Doç. Dr. Benaouda Bensaid, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Doç. Dr. Cem Korkut, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Dr. Tamer Atabarut, UN SDSN Türkiye

   

  Sekreterya

 • Arş. Gör. Nurgül Sevinç, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Arş. Gör. Safa Yıldıran, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

                                                    Taslak Program

 

19 Şubat 2021 Cuma

 

14.30-15.00

Açılış Konuşmaları

 • Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye Bilimler Akademisi

   

  15.00-16.30

  Döngüsel Ekonomide Kamu Politikaları*

  Oturum Başkanı:

  Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

   

 • Mustafa Varank, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 • Lütfi Elvan, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı
 • Murat Kurum, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
 • Bekir Pakdemirli, T.C. Tarım ve Orman Bakanı
 • Zehra Zümrüt Selçuk, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

16.30 - 17.00 Ara

17.00 – 18.00

COVID-19 Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs, UN SDSN Direktörü & Columbia Üniversitesi

* Bakanlar Oturumu, katılım ve teyit durumuna göre 20 Şubat 2021 Cumartesi günü V. Oturum ile yer değiştirebilir.

20 Şubat 2021 Cumartesi

 

9.00 – 10.00

Dünyada Döngüsel Ekonomi

Prof. Dr. Tariqullah Khan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

10.00-11.00 I. Oturum: COVID 19 Sonrasında Döngüsel Ekonomiye Geçiş (SKA 3, SKA12)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 1. Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 2. Prof. Dr. Erdal Karagöl, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Kerem Alkin, İstanbul Medipol Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi

11.00-11.15  Ara

11.15-12.30  II. Oturum: Döngüsel Ekonomi ve İstihdam Boyutu (SKA8, SKA9, SKA12)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Prof. Dr. Nazım Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

   

  12.30-13.30  Ara

   

  13.30-14.30  III. Oturum: Döngüsel Ekonomi, İklim ve Çevre (SKA6, SKA12, SKA13, SKA14, SKA 15)

 • Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Koyuncu

 • Prof. Dr. İzzet Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan, Başkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Levent Kurnaz, Boğaziçi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, Boğaziçi Üniversitesi

14.30-15.30  IV. Oturum: Döngüsel Ekonomi ve Finansal Perspektifler (SKA12, SKA 17)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülfettin Çelik

 

 • Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, Hamad bin Khalifa Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Saraç, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Vedat Akgiray, Boğaziçi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi

15.30-15.45  Ara

15.45-16.45  V. Oturum: Döngüsel Ekonomi ve Eğitim (SKA12, SKA 4)
 • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev

 • Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan, Anadolu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mustafa Öztürk, Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Tamer Atabarut, UN SDSN Türkiye
 • 16.45-17.00  Kapanış
 • Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye Bilimler Akademisi
 • Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi & Türkiye

Bilimler Akademisi

Detaylı Program Kitapçığı


Canlı Yayın Linki:
https://www.youtube.com/turkiyebilimlerakademisi