IV. Türkiye'nin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayı


  • Tarihler: 19 – 19 Ara, 2020

IV. TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PROBLEMLERİ VE İSLAM İKTİSADININ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

“Prof.Dr. Arif Ersoy, Prof. Dr. Sabri Orman ve Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anısına”

19 Aralık 2020 / Cumartesi

 

AÇILIŞ 13.30-14.00

Prof. Dr. Metin Toprak / İstanbul S. Zaim Üniversitesi İSEFAM Müdürü

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak / İstanbul S. Zaim Üniversitesi İYBF Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Bulut / İstanbul S. Zaim Üniversitesi Rektörü

 

Prof. Dr. SABRİ ORMAN OTURUMU 14.00-14.50

Prof. Dr. Sabri Orman’ın İslami İktisat Görüşü

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu / İstanbul S. Zaim Üniversitesi

İslam İktisat Tarihi ve Sabri Orman

Prof. Dr. Erol Özvar / Marmara Üniversitesi

Sabri Orman ve İslami İktisat Çalışmalarına Katkıları

Prof. Dr. Ömer Torlak / İstanbul Ticaret Üniversitesi

İslam İktisadında Adalet Tartışmaları ve Sabri Orman'ın Yorumu

Doç. Dr. Lütfi Sunar / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Prof. Dr. ARİF ERSOY OTURUMU 15.00-15.50

Adil Ekonomik Düzen ve Prof. Dr. Arif Ersoy

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Toprak / İstanbul S. Zaim Üniversitesi

İslam İktisadı ve Adil Ekonomik Düzen

Prof. Dr. İbrahim Halil Sugözü / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Adil Ekonomik Düzen Modelinin Mikro Temelleri

Prof. Dr. Hakan Sarıbaş / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Adil Ekonomik Düzen ve Arif Ersoy

Doç. Dr. Süleyman Akdemir / Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Prof. Dr. SABAHATTİN ZAİM OTURUMU 16.00-16.50

İslam İktisadında Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak / İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Global Borç Krizi ve Türkiye

Prof. Dr. Mahmut Bilen / Sakarya Üniversitesi

İslam İktisadında Merkez Bankacılığı ve TCMB

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Faiz – Enflasyon İlişkisi ve Türkiye Ekonomisi

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

KAPANIŞ OTURUM 17.00-17.30

Genel Değerlendirme ve Türkiye Ekonomisi Üzerine İslam İktisadı Politika Önerileri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Bulut / İstanbul S. Zaim Üniversitesi