Türkiye'nin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayı


  • Tarihler: 21 – 21 Ara, 2019

III. TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PROBLEMLERİ VE İSLAM İKTİSADININ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

21 Aralık 2019 / Cumartesi  Altunizade Yerleşkesi-İstanbul

 

AÇILIŞ OTURUMU 09.00-09.30

Osman Akyüz / TKBB Genel Sekreteri

Prof. Dr. Mehmet Bulut /  İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Erişah Arıcan / Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı

 

I. OTURUM 09.30-11.00

Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Sürdürülebilir Büyüme

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Bulut / İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine Enflasyonun Tarihi

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu / İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Enflasyonun Büyüme Üzerindeki Etkileri ve Türkiye Örneği

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Enflasyon - Faiz İlişkisi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

II. OTURUM 11.30-13.00

İslam İktisadı Açısından Bankacılık ve Merkez Bankacılığı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabri Orman / İstanbul S. Zaim Üniversitesi

İslam İktisadı Açısından Merkez Bankacılığı

Prof. Dr. Necdet Şensoy / İstanbul Ticaret Üniversitesi

Merkez Bankalarının Katılım Bankaları Üzerindeki İşlev ve Etkileri

Dr. Fatih Kazancı / Kuveyt Türk Katılım Bankası

İkili Bankacılık Sisteminde Banka Kredi Kanalı: İslami Bankalar Ne Kadar Duyarlı? 

Prof. Dr. Ahmet F. Aysan / İstanbul Şehir Üniversitesi

 

III. OTURUM 14.30-16.00

Türkiye’de Katılım Bankacılığı ve Yeni Modeller

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim G. Yumuşak / İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Global Perspektiften Rotatif Tasarruf ve Kredi Uygulaması: Kitle Fonlamasının Tasarrufa Dayalı Finans ile İhyası

Doç. Dr. Yusuf Dinç / İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Girişim Sermayesi Modelinin Katılım Bankacılığına Adaptasyonu

Dr. Zafer Demir / Türk Eximbank A.Ş.

Vekâlet Yönteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği

Dr. Kürşat Öztürk / Türkiye Finans Katılım Bankası

 

IV. OTURUM 16.30-17.30

Türkiye Ekonomisi için İslami Finans Politika Önerileri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arif Ersoy / İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Türkiye’de İslami Finansın Kurumsallaşması

Prof. Dr. Turan Erol / İstanbul S. Zaim Üniversitesi

Zekâtın Kurumsallaşması ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mahmut Bilen / Sakarya Üniversitesi

Türkiye’de İslami Finansın Gelişiminde Mevzuatın Yeri ve Önemi

Prof. Dr. Servet Bayındır / İstanbul Üniversitesi


Kitapçık için tıklayınız.