Helal Gıda ve Sağlıklı Beslenme Paneli


  • Tarihler: 16 – 16 Eki, 2019

Büyük ölçekte, paketlenmiş ve işlenmiş gıdalar üzerine kurulan günümüz tüketim anlayışı, ürünlerin helal ve sağlıklı olup olmadığı konusundaki endişeleri de beraberinde getirmektedir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Helal Gıda Ar-Ge Merkezi olarak 16 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek, "Helal Gıda ve Sağlıklı Beslenme" konulu panelde, beslenmenin son yıllarda ciddi bir şekilde artan kanser vakaları ve sağlık yönünden bir incelemesi yapılacaktır. Bununla birlikte, günümüz tüketim maddelerinin içerisinde bulunan katkı maddelerinin helal kapsamında değerlendirilmeleri ve bu maddelerin sağlık açısından oluşturabileceği tehditler irdelenecek olup, helal ve sağlıklı beslenme hususunda kitle iletişim araçları ve sosyal medya başta olmak üzere medyanın bu konudaki etkisi konuşulacaktır.

Detaylı Bilgi:

Ömer Faruk Mızrak
omer.mizrak@izu.edu.tr