Knowledge, Economy and Management


 • Tarihler: 21 – 24 Nis, 2019
beykon afis

15. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İZÜ & Muhammed V. Üniversitesi işbirliğiyle 21-24 Nisan 2019 tarihlerinde Rabat/Fas’ta yapılacaktır. Kongre, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen, uzman ve uygulayıcıların katılımına açık olup, katılımın gerçekleşebilmesi için yöntem ve muhtemel bulguları içeren bildiri özetinin çevrimiçi bildiri sistemi aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir. Kongre konularına uygunluk, çalışmanın özgünlüğü, kullanılacak yöntem ve planlanan oturum sayısı ve başlığı dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri’nin yapacağı değerlendirmeler bildirinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde kabul/düzeltme/ret biçiminde sonuçlandırılacaktır.

BİLDİRİ TÜRLERİ: Kongreye gönderilen tüm çalışmalar en az iki hakemin kabul etmesinden sonra kongre programına dâhil edilmektedir. 

Sözlü sunum: Amaç, yöntem ve bulguları içeren bilimsel çalışmaların yazarlardan biri tarafından sözlü olarak sunulmasını kapsamaktadır. Bildiri tam metni en az 4000 kelimeyi içermelidir.

Devam eden çalışma: Henüz tamamlanmamış en az 1000 kelimelik genişletilmiş özet sunumlarını kapsamaktadır.

Poster veya sanal bildiri: Kongrede sözlü veya canlı olarak sunumu yapılmayan tam metin bildirileri kapsamaktadır. Bu tür bildirilerin kayıt ücreti % 20 indirimlidir.

Oturum önerme: Ortak bir konu etrafında sözlü olarak sunulmak üzere 5 bildirinin sunumunu kapsamaktadır. Oturumu öneren (oturum başkanı) kayıt ücretinden muaftır. 

ÖNERİLEN KONULAR

Bilgi Ekonomisi

 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Temelli Ekonomiler
 • Beşeri Sermaye ve İktisadi Büyüme
 • Enformasyon ve İletişim Teknolojileri
 • Ar-Ge ve İnovasyon
 • Teknoloji İktisadı ve Yenilik
 • Dijital Ekonomi ve Para-Maliye Politikaları
 • Global Ekonomik Krizler ve Bilgi Ekonomisi

Bilgi Yönetimi ve E-İşletme

 • Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Veri Madenciliği ve İçerik Yönetimi
 • E-İnsan Kaynakları Yönetimi
 • E-İşletme ve Uygulamaları
 • E-Finans ve Bankacılık

Bilgi Toplumu

 • Bilgi, Güç ve İktidar
 • Bilginin Paylaşımı ve Değeri
 • Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi
 • Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri
 • Bilgi Toplumunda Enerji ve Güvenlik
 • Bilgi Toplumunda Medya ve İletişim
 • Sosyal Medya ve Toplumsal Etkileri

E-Devlet ve E-Ticaret

 • E-Devlet ve Uygulamaları
 • E-Yönetişim ve Bilgi Şehirleri
 • E-Belediye ve Enformasyon Sistemleri
 • E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitim
 • E-Ticaret ve Uygulamaları
 • Elektronik Suçlar ve Cezalar

Diğer Konular

 • Yüksek Öğretim ve Üniversiteler
 • Bilgi Tarihi ve Bilginin Kurumsallaşması
 • Bilgi Felsefesi ve Kaynakları
 • Globalleşme Üzerine Çalışmalar

TAKVİM

Özet gönderme: 1 Ocak 2019
Metin gönderme: 1 Mart 2019
Kayıt: 15 Mart 2019
Programının ilanı: 1 Nisan 2019
Kongre: 21-24 Nisan 2019

YAYIN: Kongre programında yer alan tüm bildirileri içeren Bildiriler Kitabı, CD/USB formatında yayınlanarak katılımcılara kongre esnasında dağıtılacak, seçilen tam metin bildiriler ise ayrıca uluslararası endeksler tarafından taranan Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi’nde yayınlanacaktır. Tüm katılımcılar, kayıt formunda yer alan ve bildirinin yayınlanmasını kabul ettiklerine dair telif anlaşmasını imzalamak durumundadırlar.

KONGRE DİLİ: Kongre dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça’dır. Tüm bildirilerde mutlaka İngilizce başlık ve özeti yer almalıdır. 

KONGRE MEKÂNI:  Kongre oturumları Muhammed V Üniversitesi Agdal Yerleşkesinde yapılacaktır. Fas Krallığı, Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vize muafiyeti tanımaktadır.

ÜCRETLER

KAYIT TİPİ

Ücret

Konuşmacı

1.000 TL

Öğrenci

800 TL

Sanal Bildiri

500 TL

Dinleyici

1.000 TL

Kayıt ücretine dâhil olan hizmetler şunlardır; tüm bilimsel oturumlara katılım hakkı ve kongre dokümanları (kongre çantası, yaka kartı, katılım sertifikası, kongre CD’si), programda belirtilen yemekler ve kahve molaları. Katılım belgesi sadece kayıt ücreti ödeyen katılımcılara verilmektedir.

 • Öğrenci katılımı, katılımcının ilgili alanda bir lisansüstü programa kayıtlı olduğunu belgeleyen öğrenciler için geçerlidir.
 • Ödemeler banka havalesi, EFT veya Kredi Kartı ile belirtilen tarihe kadar yapılmalıdır. Masraf ve komisyonlar katılımcıya aittir.
 • Her bildiri için yazarlardan en az birinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Birden fazla bildiri sunan yazarlar ikinci ve sonraki bildiriler için kayıt ücretinin yarısını ödemek durumundadırlar.

GEZİ

Kongre öncesinde ve sonrasında olmak üzere Kazablanka, Marakeş, Fes ve Meknes’i kapsayan 2 adet gezi opsiyonu mevcuttur. Kontenjan sınırlıdır. Detaylara ilgili firmadan veya kongre sayfasından ulaşılabilir. Geziye katılım için % 25 ön ödeme talep edilmektedir.

İLETİŞİM

Adres: İstanbul S. Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Halkalı K.Çekmece İstanbul Türkiye
Telefon : 
+90 212 692 88 72
Faks : +90 212 693 82 29

E-Posta
gsekreter@beykon.org,
kongre@beykon.org 

İnternet Sayfası
www.beykon.org