Program Hakkında

-Yirmibir saatlik yedi adet ders, yüksek lisans semineri ve tez çalışmasından oluşur. (Toplam 120 AKTS) Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

-Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler tezlerine başlamadan önce tez formuyla birlikte bir tez önerisini Enstitüye sunarlar. Tez önerileri Enstitü tarafından kabul edildikten sonra tezlerine başlamaya hak kazanırlar.

-Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez savunma sınavından önce aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmeleri gerekmektedir.

  1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bir bildiri,
  2. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
  3. İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş bir bildiri.