• Krizlerin sosyal mesafeye etkisi üzerine bir makale
 • Salgının bedene etkisi üzerine bir kitap bölümü
 • Covid-19'un Günlük Alışkanlıklara Etkisi
 • Covid-19 Esnasında Türkiye Şehir Hastanelerine Bakış
 • Covid-19 Esnasında Bireylerin El Hijyenine İlişkin Tutumları
 • Covid-19 Döneminde Türkiye Sağlık Sisteminin Performans Değerlendirmesi
 • Covid-19 Esnasında Bireylerin Anksiyete ve Kaçınma Durumları
 • COVİD-19 Pandemi sürecinde hemşirlerin sitigma durumları ile kişisel iyi oluşları arasındaki ilişkinin İncelenmesi
 • Coronavirus Disease (COVID-19): The Impact and Role of Mass Media During the Pandemic
 • Soğuk algınlığı/Grip’ de 14 kuralına yönelik sağlık davranışlarının İncelenmesi
 • COVID 19 İlişkili 3 çalışma etik kurul başvuru aşamasında, 2 çalışma ve 3 case report değerlendirmek üzere dergidedir.
 • Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri ile COVID-19 ile ilgili 3 araştırma konusu belirlendi ve etik kurulu onay aşamasındadır.
 • Hemşirelik öğrencileri ile COVID-19 ile ilgili 3 araştırma çalışmasıHemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki görüşleriyle ilgili 1 araştırma çalışması.
 • Covid 19 pandemi süreci sonrasında hemşirelerle yapılacak 1 araştırma çalışması
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya - Taun- Veba Hutbesi
 • Prof. Dr. Özcan Hıdır- Anadolu Ajansı (Kovid-19 Teo-Politiği: Evanjelikler ve Ultra-Ortodoks Yahudiler
 • TR Dizinde taranan 2 dergide yayın yapılmıştır.