• 5/i derslerinin Çevrimiçi olarak verilmesi.
  • Bölümlerde Uzaktan Eğitim modeline uygun olan derslerle ilgili çalışma yapılıp, uygun olanların uzaktan eğitim olarak devam edilmesi.
  • Uzaktan Eğitim uygulamalarında sınavların sorunsuz yapılabilmesi için modellerin geliştirilmesi.
  • E-MBA Programının açılması
  • Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından Kültürlerarası hemşirelik, Toplumsal Duyarlılık, İç Hastalıkları Hemşireliği Intern ve Geriatri Hemşireliği (YL) derslerinde covid-19 konusuna neredeyse salgın başladıktan sonraki haftalardaki derslerde değinildiği gibi salgın sonrasında da değinilmesi.