• Covid-19'un Türkiye Ekonomisine Makroekonomik Etkileri: Küresel VAR Analizi 
  • Covid-19 Pandemisinin Türkiye Üzerindeki Makro, Mikro ve Bölgesel Ekonomik Etkileri: Mekansal Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Çerçevesinde
  • COVİD-19 Sürecinde ve Sonrasında Tarım Ürünlerinin Tedarikinin Sürdürülebilirliği İçin Kamuya Ait Atıl Arazilerin Sözleşmeli Üretimle Ayni Kiralanması Önerisi ve İslami Finansal Model Olarak Kritik Değerlendirmesi
  • Salgınların Psiko-Sosyal Davranışlar Üzerindeki Etkileri: COVID-19 Üzerinde Bir Araştırma
  • COVID kapsamında verilen ulusal ve uluslararası fon programlarının Üniversitemiz araştırmacılarına duyurulması
  • İSTKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı kapsamında Üniversitemizden 2 adet proje başvurusunun yapılması
  • İSTKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı kapsamında Üniversitemizin, MÜSİAD kurumu ile 2 proje başvurusunda ortak olarak yer alması.
  • TÜBİTAK COVID-19 Salgınına İlişkin ARDEB 1001 Programı Kapsamında Özel Çağrıya Üniversitemiz araştırmacıları tarafından 3 proje ile başvuru yapılması.
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi bir öğretim üyesi tarafından Salgının bedene etkisi üzerine online bir anketin yürütülmesi.
  • Age Care Assisted Technologies for elderly. Daha önce Türkiye ayağını yürütmek üzere dahil olunan çalışmaya Covid-19 modülünün eklenmesi.
  • Covid-19 Korkusu-Online olarak 1952 birey ile tamamlanan çalışmanın istatistiksel analizi yapılıp makale haline getirilecektir.