IZU-NET Kullanım Talimatı

Giriş

UlakNet, Türkiye’deki üniversitelere, üniversiteler ile internet arasında bilgisayar ağ bağlantısı sağlar. Bir UlakNet kullanıcısı olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ULAKBIM Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uymak zorundadır. Benzer şekilde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, kullanıcılarına İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yerel Alan Ağı (IZU-NET)’na ve UlakNet’e bağlantı sağlar. Her IZU-NET kullanıcısı bu dokümana ve İZÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikası’na da uymak zorundadır. Bu politika ULAKBİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ile tutarlı ve onu tamamlayıcı olarak tasarlanmıştır.

Tanımlamalar

IZU-NET: Bu dokümanda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yerel Alan Ağı anlamına gelmektedir ve IZU-NET hizmetleri kullanıcıların bilgisayarla veya ağ ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayan, ağ hizmetleri ve etkinliklerinin bütünüdür.

İZÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikası: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hizmetlerini kullanan tüm kullanıcılara uygulanan kuralları tanımlar.

Kullanıcılar: öğrenciler, akademik personel, idari personel ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile IZU-NET'i kullanan tüm kullanıcı ifade eder.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine ve çalışanlarına hizmet vermektedir. Bu hizmetin kullanım amacı, eğitim amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri içindir.

IZU-NET Kullanım Amaçları

 1. IZU-NET Ağ’ı sadece eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar için tasarlanmış olup bu amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır.
 2. Kullanıcılar, ağ hizmetlerini ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sadece yasal veri aktarımı için kullanılmalıdır.
 3. Kullanıcılar, uygun ve gerekli olan yerlerde güvenli giriş kodları, virüs tarayıcıları, firewall’lar ve program güvenlik yamaları gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almalıdır.
 4. IZU-NET’e, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz.
 5. IZU-NET ağını kullanan bölüm veya birimler, bu kaynakların kullanımı ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş sayılırlar ve de kullanıcıların oluşturduğu giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bölüm veya birimler, bu konuda sorun/lar yaşandığında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan gelen uyarıları değerlendirip, aykırı ve istenmeyen trafiği oluşturan kullanıcıyı/kullanıcıları uyararak gereksiz trafiğin devam etmesini ve tekrarlamasını engellemelidirler.
 6. Bölüm veya birimler ile kullanıcılar; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın kurduğu kablolama sistemi, ağ erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde yazılım veya donanım düzeyinde değişiklikler ve ilaveler yapamaz, ihtiyaç durumunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek gerekli değişiklikleri talep edebilir. Talep Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca değerlendirildikten sonra sonuca bağlanır.
 7. IZU-NET aşağıdaki amaçlar için kullanılamaz:

  7.1.Yetkisiz bir kişiye Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hizmetlerine erişim vermek,

  7.2.Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta göndermek (SPAM iletiler),

  7.3.Başka bir kullanıcının posta adresini, o kullanıcının izin olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak,

  7.4.Peer-to-peer dosya paylaşım programlarını kurmak ve kullanmak,

  7.5.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hizmetlerinin kalitesini düşürecek veri trafiği oluşturmak,

  7.6.Yasaklanmış materyali, üretmek ya da dağıtmak,

  7.7.Gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz endişe yaratacak materyali üretmek ya da dağıtmak,

  7.8.İftira ve karalama mahiyetinde materyal üretime yapmak ya da dağıtmak,

  7.9.Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (program, yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri vb.) iletmek/yayınlamak/dağıtmak,

  7.10. Diğer kullanıcılar ait giriş kodlarını elde etmeye veya yaymaya çalışmak,

  7.11. Yerel, Ulusal, Uluslararası bilgisayarları veya hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz olarak kullanmak,

  7.12. Diğer kullanıcılara ait verileri bozmak ya da zarar vermek, gizlilik haklarını ihlal etmek,

  7.13. Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz ve çalışmaları bozmak,

  7.14. UlakNet’in çalışmasını engellediği, gereksiz trafik yarattığı için ULAKBİM tarafından ilan edilerek kullanımı yasaklanan yazılımları ısrarla kullanmak veya diğer kullanıcılara hizmet verilmesini engelleyecek biçimde trafik oluşturmak,

  7.15. Kasten ya da zayıf güvenlik nedeni ile bilgisayarın herhangi bir bilgisayar virüsü, bilgisayar solucanı, trojan casus program ya da herhangi diğer bir istenmeyen program ile bulaşmasına sebep olmak.