Yardım Masası

Aşağıdaki konular hakkında destek verir.
 • Üniversite bilgisayar, printer, IP telefon ve mobil cihazlara yerinde ve uzaktan destek
 • İşletim sistemi kurulumu ve güncellemeleri
 • Yazılım ve donanım aksaklıklarının tespiti
 • Bilgisayarın fiziksel bakımlarını yapmak
 • Son kullanıcılardan gelen talep/hata bildirimlerinin çözümü ve kayıt altına alınması

   

  Ağ ve Sistem Ekibi

  Ağ ve sistem kaynaklarının  sürekliliği sağlar.
  Aşağıdaki konular hakkında kurulum, yapılandırma, yönetim, bakım ve destek işlemlerini yürütür.
 • Internet altyapısı
 • Kablolu ve kablosuz ağ cihazları, bağlantıları ve güvenliği
 • Sunucu donanım, işletim sistemleri ve uygulamaları
 • Veri depolama ortamları
 • Yedekleme

  Geliştirme

  Aşağıdaki konularda çalışma yapar.
 • Kurum uygulama, otomasyon ve veri tabanlarının yönetimi ve geliştirmesi
 • İş analizi, kod analizi ve deployment işleri kontrol ve takibi
 • Geliştirme birimindeki kodlama, optimizasyon ve refaktoring işleri
 • Performans iyileştirme çalışmaları