izulogo

Gıda Güvenliği Denetimleri ve Analizleri

Gıda güvenliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan yaşamında en güncel konulardan biridir. Toplumun her kesiminde insanlar sağlıklı ve kaliteli gıdalar ile yeterli ve dengeli olarak beslenmelidir. Birçok öğrencinin okuduğu, barındığı ve akademik-idari birçok personelin çalıştığı Üniversitelerde sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği konusunda alınan önlemlerin yeterli olmadığı görülmektedir. Üniversitelerin çoğunda yiyecek içecek hizmetleri sözleşmeli olarak özel firmalara yaptırılmakta ve gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili alınan önlemler firma imkanları ile sınırlı kalmaktadır.

Aile ortamından uzaklaşan birçok üniversite öğrencisinin değişen yaşam şekillerine bağlı olarak beslenme şekilleri de değişmekte ve bu durum üniversite öğrencisinin zihinsel ve fiziksel durumu ile  okul performansını da dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Yapılan araştırmalarda, öğrencilerin genellikle öğünlere dikkat etmeden, sandviç ve simit gibi yiyecekleri daha çok tükettikleri, beslenme bilinçsizliği  ve ekonomik zorluklar nedeni ile yetersiz ve dengesiz beslendikleri, ayrıca yurtlarda kalan öğrencilerin kötü hijyen şartları nedeni ile sağlıklı beslenmedikleri ve sadece karınlarını doyurdukları tespit edilmiştir.

Üniversite ortamında sunulan gıdaların sağlıklı ve kaliteli olması üniversite çatısı altında bulunan öğrenci ve personelin sağlığı ve performansı açısından çok önem taşımaktadır. Tüketime sunulan gıdalar kalitesiz, bekletilmiş, bozulmuş olmamalı ve hiçbir şekilde gıda kökenli bir hastalığa neden olmamalı, aksine lezzetli, doyurucu, besleyici ve hijyen açısından güvenilir olmalıdır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine bağlı Gıda Mühendisliği Bölümü ile üniversitemizdeki yiyecek ve içecek hizmetlerinin öğrenci ve personelimize yakışır şekilde kaliteli ve sağlıklı olmasını sağlamak için bu web sayfası tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur.