Deneme Erişimli Veri Tabanları


Dünya Bankası’nın yayınladığı 10.100 ‘ün üzerinde tam metin kitap, rapor ve diğer dokümanları içeren World Bank E- Library veritabanı 30.Nisan tarihine kadar erişimine açılmıştır.

Kullanıcı kılavuzu / User Guide

İçerik listesi / Content list

Veri tabanına erişim için tıklayınız