AYEUM - Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi veritabanı aboneliğimiz başlamıştır.


  • AYEUM Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri için Türkiye’deki ilk ve tek eğitim platformudur.
  • “…@izu.edu.tr ve ...@std.izu.edu.tr” uzantılı e-posta adresinizle üyelik oluşturduktan sonra her yerden erişim sağlayabilirsiniz.

   
Erişim adresi:
 https://www.ayeum.com

AYEUM Sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur.

  • Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.
  • AYEUM, Online Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri kapsamında Nvivo, SPSS, EndNote, Maxquda, Karma Yöntem Eğitimleri, CMA, Meta Analizi, Nitel Araştırma Yöntemleri, Sağlık Bilimleri için Vaka Temelli İstatistik başta olmak üzere bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili online eğitimler içermektedir.-
  • Online video dersler, ilgili derslere ait eğitici materyaller ile desteklenmektedir. Kullanıcılar tablet veya telefonlarından 7 gün 24 saat kesintisiz derslere ulaşabilirler. AYEUM tarafından sunulan altyapı Android ve IOS tabanlı tüm cihazlarla uyumludur.

    AYEUM Nedir