Veri tabanlarına kampüs dışından erişim - To access to databases from outside the campus


Ebsco, Jstor, Al Manhal, idealonline, Kazancı Hukuk vs çok sayıda veri tabanına kampüs dışından erişim sağlamanız mümkündür. İlgili link ve gerekli açıklamalar kütüphane web sayfasında "Veritabanlarımız" kısmında bulunmaktadır.

http://www.izu.edu.tr/arastirma/kutuphane/veri-tabanlarimiz/veritabanlari-kampus-disi-erisim

…………………………………………..

Ebsco, Jstor, Al Manhal, idealonline, Kazancı Hukuk etc. You can access many databases from outside of The Campus. The relevant link and necessary explanations can be found in the "Our Databases" section of the library website.

http://www.izu.edu.tr/arastirma/kutuphane/veri-tabanlarimiz/veritabanlari-kampus-disi-erisim

 

Saygılarımla / Best regards,

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı