izulogo

Amaç ve Kapsam

 

Derginin amacı, Mühendislik ve Temel Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilimlerinin farklı alanlarında elde edilen bilimsel gelişmelerin; saygın ve hakemli bir dergi yayıncılığı anlayışı ile bilim adamları, araştırıcılar ve bahsi geçen alanlar ile ilgilenen diğer kişiler arasında paylaşımının sağlanmasıdır.

Mühendislik ve Temel Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilimlerinin farklı alanlarında elde edilen bilimsel çıktıların hakem değerlendirmesi sonrasında yayımlanmasını kapsamaktadır. Dergi yılda 3 kez yayımlanmakta olup bahsi geçen alanlardaki araştırma ve derleme makalelerin yayımlanmasını kapsamaktadır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından çıkarılmaktadır.