izulogo

Amaç ve Kapsam

İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi hakemli ulusal bir dergidir. Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından çıkarılmaktadır. Dergide Türkçe dışında yabancı dillerde yazılmış makalelere de yer verilir. Makaleler 5.000 kelimeyi geçmemelidir. Yazarlar yayımlanan makalelerin telif haklarını (85846 numaralı Fikir ve Sanat Eserleri kanunundan doğan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve elektronik ortamda yayınlama haklarını) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine devretmiştir. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Üniversite bu görüşler nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Makalelerin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce özet, anahtar sözcükler ve makalenin iki dilde adı bulunacaktır. Yazım kuralı olarak zorunlu olmadıkça APA stili dışında herhangi bir stil kullanılmamalıdır. 

Spesifik disiplinlerce yaygın biçimde kullanılan fakat birbirleriyle ilişkili olarak nadiren tartışılan ekonomik, toplumsal, rasyonel ve siyasi insan gibi iyi bilinen tasvirler arasındaki bağlantıları kurmaya çalışır. Dergi sosyal davranışın kökenlerini anlamlı bir diyalog halinde araştırmak için bu tür tartışmaların ortak zemini olma arayışındadır. Bu odak nedeniyle, araştırmacıların kendi açıklamalarının içinde bulunduğu disipline ait, insan doğasına ve motivasyonlarına ilişkin temel varsayımlarını güçlü ve zayıf yönlerine işaret ederek diğer sosyal bilimler disiplinlerinde bulunan alternatif varsayım ve iddialarla ilişkilendirmesi beklenir. Beklenti ne bir tecrit ne de bir eklektisizm yönündedir. Yalnızca, alternatiflere dair bir uyanıklık beklenmektedir ve bu alternatifler arasında keyfi ve toptancı bir birleştiricilik yerine rekabetçi diyaloğu mümkün kılmaya yöneliktir.

Dergi hem teorik hem de ampirik makaleleri kabul eder. Orijinal çalışmalar tercih edilmesine rağmen, kapsamlı ve dönüştürücü literatür taramalarını da göz önüne alır ve yayımlar. Kitap değerlendirmelerine de açıktır.