izulogo

İZÜPEM (Psikoterapi UEAM)

Psikoterapi Uygulama Eğitim ve Araştırma Merkezi

(İZÜPEM)

Günümüzde karşılaştığı zorluklarla işlevsel şekilde baş etmekte sıkıntı çeken insanların önemli bir kısmı hastanelerin psikiyatri servislerince takip ve tedavi edilmektedir. Psikiyatri servislerine yoğun bir hasta ve danışan başvurusu olmaktadır. Hastaneler bu yoğun başvuruyu kısıtlı personel ve alt yapı ile karşılayabilmek için psikoterapiyi ihmal edip, büyük oranda farmakolojik tedavilere yoğunlaşmaktadırlar. Bu durumda başvuranların önemli bir kısmı bekledikleri ve hak ettikleri ideal sağaltımı alamamanın eksikliğini hissetmektedir. Kurumsal olarak kendini ispatlamış özel terapi merkezlerinden ya da terapistlerden hizmet satın almak son derece pahalı olduğu için bu hizmetten de ancak varlıklı bir azınlık istifade edebilmektedir. Psikoterapi ihtiyacı yeterli düzeyde karşılanmayan danışanların çoğu gerekli eğitimi almamış kişilere yönelmektedir. Öte yandan, psikoloji bölümüne giderek artan rağbet dolayısıyla psikoloji mezunu öğrenci sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu mezunların önemli bir kısmı klinik psikoloji alanında çalışma hayatına devam etmeyi hedeflemektedir. Sonuç olarak hem psikoterapiye ulaşamayan bireyleri hem de nitelikli psikoterapi hizmeti sunmayı hedefleyen klinisyen ve klinisyen adaylarını bir araya getirecek olan merkezlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda sıraladığımız bu gerekçeler göz önüne alındığında, üniversitemiz bünyesinde olan bir merkezin (İZÜPEM) hem klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerinin pratik yapma ihtiyacını hem de terapi ihtiyacı olan bireylerin isteklerini karşılayarak önemli bir boşluğu doldurması hedeflenmektedir.

 

İZÜPEM’İN YAPISI

İZÜPEM Psikoloji Anabilim Dalı’na bağlı bir “Merkez” olarak görev yapmaktadır. İZÜPEM bir klinik ve idari tecrübesi olan Merkez Sorumlusu tarafından yönetilmektedir ve bu sorumlunun gözetimi altında uzman terapistler ve klinik psikoloji yüksek lisans öğrencileri görev almaktadır. Terapistlerin sayısı ihtiyaca göre belirlenmektedir. Görev yapacak personelin seçimi ve eğitimi Psikoloji Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

İZÜPEM’İN İŞLEVİ

  • 1-Psikoterapi ve psikometri uygulamaları: Merkezin bu işlevi görevli terapistler tarafından yürütülmektedir. Bu amaçla merkeze üniversite içinden ve dışından danışanlar kabul edilmektedir.
  • 2-Eğitim: Merkeze başvuruda bulunan danışanların bir kısmı, gönüllü oldukları takdirde yazılı onamları alınarak eğitim ve araştırma danışanları olarak hizmet alabilmektedir. Eğitim ve araştırma kapsamında hizmet alan danışanların takibi süpervizörler eşliğinde gerçekleştirilmektedir.
  • 3-Araştırma: Merkezde hem bilime hem de topluma katkı sağlamak amacıyla klinik psikoloji ve psikoterapi araştırmaları yürütülmektedir.

 

Görevli İsim

Çalışma Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KOÇ (Merkez Sorumlusu)

Yetişkin

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BİLGE

Yetişkin

Dr. Öğr. Üyesi Besra TAŞ

Çift ve Aile / Yetişkin

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim TAŞ

Çocuk-Ergen / Yetişkin

Öğr. Görevlisi Beyza BIÇAKÇI

Yetişkin

Öğr. Görevlisi Betül İLTER

Çocuk / Yetişkin

Doktora Öğrencileri

2 Kişi

Yüksek Lisans Öğrencileri

5 Kişi