izulogo

Psikoterapi Uygulama Eğitim ve Araştırma Merkezi (İZÜPEM)

GİRİŞ

Psikoloji lisans eğitimini tamamlayan psikologların büyük kısmı eğitimlerine klinik psikoloji alanında devam etmek istemektedir. Ayrıca ruhsal sorunları olan insanların önemli bir kısmı psikoterapi desteğine ihtiyaç göstermektedir. Yukarda bahsettiğimiz bu iki talep halihazırdaki koşullar göz önüne alındığında büyük oranda karşılanmamaktadır.

Bugün klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi veren birçok üniversite, öğrencilerine kendi bünyesinde bulunan bir psikoterapi merkezinde hasta ve danışan görme imkânı sunamamaktadır. Sonuçta tek bir hasta ya da danışan bile takip etmeden mezun olan öğrenciler, unvanı “klinik psikolog” olsa dahi kendilerini pratik olarak son derece yetersiz ve beceriksiz hissetmektedir. Vaziyet böyle olunca, bünyelerindeki psikoterapi merkezlerinde eğitim veren üniversiteler, diğerlerine göre belirgin bir biçimde öne çıkmakta ve yoğun bir teveccühe mazhar olmaktadır.

Diğer taraftan, günümüzde ruhsal sorunları olan insanların önemli bir kısmı hastanelerin psikiyatri servislerince takip ve tedavi edilmektedir. Hal böyle olunca, psikiyatri servislerine yoğun bir hasta ve danışan başvurusu olmaktadır. Hastaneler bu yoğun başvuruyu kısıtlı personel ve alt yapı ile karşılayabilmek için tedavilerini psikoterapiyi ihmal ederek büyük oranda biyolojik ve psikofarmakoloji tedavilere yoğunlaştırmak durumunda kalmaktadır. Bu durumda hastaların önemli bir kısmı bekledikleri ve hak ettikleri ideal tedaviyi alamamanın eksikliğini hissetmektedir. Terapi ihtiyacı yeterli düzeyde karşılanmayan hastaların bir kısmı meslekten olmayan ya da tecrübesiz profesyonellerin ellerinde heba olmaktadır. Kurumsal olarak kendini ispatlamış özel terapi merkezlerinden ya da terapistlerden hizmet satın almak son derece pahalı olduğu için bu hizmetten de ancak varlıklı bir azınlık istifade edebilmektedir.

Yukarda sıraladığımız bu gerçek ve gerekçeler göz önüne alındığında, üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan bir merkezin (İZÜPEM) hem klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerinin pratik bilgi edinme ihtiyacını hem de terapi ihtiyacı olan hasta ve danışanların isteklerini karşılayarak önemli bir boşluğu dolduracağı ve bu sayede büyük bir boşluğu doldurmaya katkı sunacağı söylenebilir. İZÜPEM sayesinde gerek üniversitemiz gerekse psikoloji bölümümüz, deyim yerindeyse, bir üst lige çıkma fırsatı yakalayacaktır.

 

İZÜPEM’İN YAPISI

İZÜPEM Psikoloji Anabilim Dalı’na bağlı ya da özerk bir “Merkez” olarak görev yapmaktadır.

1) İZÜPEM’in personel yapısını, bir adet klinik ve idari tecrübesi olan Merkez Sorumlusu ve bu sorumlunun gözetim ve yönetiminde çalışan dört adet terapist, iki adet sekreter, bir adet güvenlik görevlisi, bir adet teknik eleman ve bir adet hizmetli olmak üzere on kişi oluşturmaktadır. Bu sayılar ihtiyaca göre yenilenecektir. Görev yapacak personelin seçimi ve eğitimi Psikoloji Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilecektir.

2) İZÜPEM’in fiziksel yapısında, bir adet Merkez Sorumlu odası, dört adet terapi odası, bir adet psikometrik test odası, bir adet toplantı odası, bir adet arşiv ve depo olmak üzere en az sekiz oda, hasta bekleme salonu, personel dinlenme odası, mutfak ve WC bulunmalıdır. Tüm bu alanlar için en az 600 metrekarelik bir yere ihtiyaç vardır. Bu yerin giriş ve çıkışları, hasta ve danışan mahremiyeti göz önünde bulundurularak düzenlenecektir.

3) İZÜPEM’in araç gereç yapısında uygun şekilde tefriş edilmiş görüşme, toplantı ve bekleme odaları bulunmaktadır. Ayrıca eğitim amaçlı en az dört adet dijital kamera, bir adet barkovizyon, on adet bilgisayar/laptop, psikometri test malzemeleri ve büro ve kırtasiye malzemeleri bulunmaktadır.

 

İZÜPEM’İN İŞLEVİ

1) Psikoterapi ve psikometri uygulamaları. Merkezin bu işlevi görevli terapistler tarafından verilecektir. Bu amaçla merkeze başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’den (zamanla yurt dışından) hasta ve danışan kabul edilecektir. Hasta ve danışanlar uygun medya araçları ile haberdar edilerek merkeze davet edilecektir. Merkeze randevu ile başvuran hasta ve danışanların kayıtları eğitimli sekreterler tarafından alınacak, dosyaları açılacak ve ilgili terapiste yönlendirilecektir. İlgili terapist hastanın/danışanın hikayesini alacak, vaka formülasyonu yapacak ve terapi planını oluşturacaktır. Bu aşamada merkez sorumlusunun da onayı ile terapi görüşmelerine başlayacaktır. Bir terapist günde en fazla sekiz adet hasta/danışan görebilecektir. Ayrıca merkezde dışardan sadece test yapılması için sevk edilen hastaların ücreti mukabilinde psikometrik testleri yapılarak raporlanacak ve sevk eden kişi ya da kuruma gönderilecektir.

2) Eğitim. Merkeze başvuran hasta/danışanların bir kısmı, onların yazılı onamı ile eğitim ve araştırma hastası olarak ayrılacaktır. Eğitim ve araştırma hastalarını, terapistle öğrenciler birlikte takip edecektir. Bu takip sürecinde her türlü video kaydı yapılabilecek ve bir plan dahilinde öğrencilerin istifadesine sunulacaktır. Ayrıca haftada bir gün merkez sorumlusu başkanlığında öğrencilerle birlikte vaka toplantıları yapılacaktır. Öğrenciler isterse kendi danışanlarını bir terapistin sorumluluğunda merkezde takip edebilecektir. Hasta/danışan terapisi dışında öğrencilere psikometri eğitimi de verilecektir.

3) Araştırma. Merkezde çeşitli türde klinik araştırma gerçekleştirilebilecektir. Bu amaçla davet edilen danışan ve hastalar, gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra üniversite etik kurul onayı ile klinik çalışmaya dahil edilecektir.

 

İZÜPEM’İN İŞLEYİŞİ VE TAKVİM

Merkezin fizik altyapısı hazırlandıktan (yaklaşık bir ay) sonra kurulumu ile ilgili yasal prosedürler İZÜ tarafından gerçekleştirilecektir (yaklaşık bir ay). Daha sonra merkezde görev yapacak personelin seçim ve eğitim işlemleri gerçekleştirilecektir (yaklaşık bir ay). Fizik ve personel yapısının tamamlanmasının ve duyuruların hedef kitleye ulaştırılmasının ardından merkez randevu ile hasta/danışan kabulüne başlayacaktır. Hasta/danışanlar seans ve test başına piyasa koşullarına göre aldıkları hizmet karşılığında üniversiteye ödemede bulunacaktır.

 

İZÜPEM’İN DENETİMİ

Merkezde çalışan personelin görev takipleri Merkez sorumlusu tarafından yapılacaktır. Merkezin denetimi ise Rektörlük tarafından denetlenecektir. Çalışan personel ve merkezin işleyişi ile ilgili sıkıntılar öncelikle Merkez sorumlusu ve Anabilim Dalı Başkanı ile birlikte çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. Merkez bünyesinde çözümlenemeyen sorunlar Rektörlüğe iletildiğinde ivedilikle çözümlenmelidir, zira Merkez’de hizmet sürekliği vazgeçilmez ve ertelenemez bir husustur. Merkezin işleyişi ile ilgili merkez sorumlusu tarafından aylık ve yıllık raporlar düzenlenecek ve Rektörlüğe sunulacaktır.

 

Görevli İsim

Çalışma Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KOÇ (Sorumlu)

Yetişkin Bireysel

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BİLGE

Yetişkin Bireysel

Dr. Öğr. Üyesi Besra TAŞ

Çift ve Aile - Bireysel

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim TAŞ

Çocuk-Ergen Bireysel

Öğr. Görevlisi Beyza BIÇAKÇI

Yetişkin Bireysel

Öğr. Görevlisi Betül İLTER

Çocuk – Yetişkin Bireysel

Doktora Öğrencileri

2 Kişi

Yüksek Lisans Öğrencileri

5 Kişi