izulogo

M. Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet AUM

Hakkında

Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, eserleri, edebi ve siyasi kişiliği ile ilgili çalışmalar yapmak ve Türk kültür, düşünce ve sanat hayatına bu çerçevede katkıda bulunmaktır. 

Merkez'in faaliyet alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini yayınlamak, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek, Mehmet Akif Ersoy'un daha iyi tanıtılması çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları anlatıcıların hizmetine sunmak, faaliyet alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

Müdür

Prof. Dr. Turan Koç 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Turan Koç

Prof. Dr. İsmail Çakan

Prof. Dr. Mustafa Ateş

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Özmen

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kanger

Dr. Yusuf Kaplan

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Turan Koç (Müdür)

Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş

Prof. Dr. Kadir Canatan

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Güneş 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Oral

İbrahim Yariş