izulogo

M. Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet AUM

Hakkında

Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, eserleri, edebi ve siyasi kişiliği ile ilgili çalışmalar yapmak ve Türk kültür, düşünce ve sanat hayatına bu çerçevede katkıda bulunmaktır. 

Merkez'in faaliyet alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini yayınlamak, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek, Mehmet Akif Ersoy'un daha iyi tanıtılması çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları anlatıcıların hizmetine sunmak, faaliyet alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

Müdür
Prof. Dr. Turan KOÇ

Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Necmettin ÖZMEN


Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Turan KOÇ
Prof. Dr. Beytullah KAYA
Doç. Dr. Necmettin ÖZMEN
Doç. Dr. Mehmet ÖNCEL
Doç. Dr. Faruk KANGER
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin AKAY
Arş. Gör. Bedirhan BÜYÜKDUMAN


Danışma Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Turan KOÇ
Doç. Dr. İbrahim ÖZEN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi Osman BİLGİVAR
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ORAL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAÇKESEN
Dr. Öğr. Üyesi Nükte Sevim DERDİÇOK