İZÖMER Yönetim Kurulu

Kamil Arif Kırkıç

 Dr. Öğr. Üyesi Kamil Arif KIRKIÇ / Müdür
 Doktora: Marmara Üniversitesi

 Araştırma Alanı: Tam Öğrenme, Yenilikçi Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri, Öğretmen  Eğitimi,
 Program Geliştirme, Program Değerlendirme, Öğretim Tasarımı, Test Geliştirme                           

latife kabaklı çimen

 Doç. Dr. Latife Kabaklı ÇİMEN / Üye
 Doktora: Sakarya Üniversitesi

 Araştırma Alanı: Aile Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Kadın, Kültürel Antropoloji,
 Sosyal Psikoloji, Çocuk Sosyoloji, Sağlık Sosyolojisi


                             


Abdül Kasım Varlı Dr. Öğr. Üyesi Abdül Kasım Varlı / Üye
 Doktora: University of Bristol
 
 Araştırma Alanı: Gramer, 4 Beceri, Ölçme Değerlendirme, Telaffuz, Tercüme,
 Uygulamalı Dilbilim, Araştırma Metodları, İkinci Dil Edinimi, Testing, Sosyal  Dilbilim,
 Dinleme ve Sesletim (Fonetik), Ölçme Değerlendirme
                           


Osman Yılmaz Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZ / Üye
 Doktora: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 Araştırma Alanı: İslami İlimler, Arap Dİli


                       Enver Ulaş Dr. Öğr. Üyesi Enver ULAŞ / Üye
 Doktora: Marmara Üniversitesi

 Araştırma Alanı: BAĞIMLILIK

 

sina

 Araştırma Görevlisi Sina Güzin Cengiz / Reporter

 Yüksek Lisans: Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
 Yüksek Lisans: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Araştırma Alanı: Dil Gelişimi, Erken Okuryazarlık Eğitimi, Çocuk Gelişimi