izulogo

İpekyolu Medeniyetleri AUM

Hakkında

İpekyolu Medeniyetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin amacı, İpek Yolu güzergahı üzerindeki ülkelerde kurulmuş medeniyetler üzerine akademik çalışmalar yapmak, üniversite içinde ve dışında bu alanda çalışan akademisyenler arasında iletişim ve işbirliği sağlamak, ulusal ve uluslararası akademik çevrede alana katkı sunmaktır.

Merkez, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma faaliyetlerini desteklemek.

b) Panel, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

c) Akademik yayınlar yapmak.

ç) Alanda çalışan başka merkezler, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin amaçları çerçevesindeki diğer çalışmalara katılmak.
  

Müdür V.

Prof. Dr. Muhammed HARB

Koordinatör

Yusuf KAPLAN

Asistan

Arş. Gör. Mexhit SALLAUKA 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Dr. Öğr. Üyesi Fatih SERBEST
Dr. Ömer TAŞGETİREN

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet BULUT
Prof. Dr. Arif ERSOY
Prof. Dr. Sami ALARIAN
Prof. Dr. Turan KOÇ