Burhan ULUYOL

Burhan ULUYOL

Doçent Doktor

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İslam İktisadı ve Finans