Fatih KAPLANHAN

Fatih KAPLANHAN

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Uluslararası Ticaret ve Finansman