Yüksekokul Yönetimi

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
Müdür V. / Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. İbrahim AKGÜN
Müdür Yardımcısı

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Müdür V.

Öğr. Gör. İbrahim AKGÜN, Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Esra TÖRE, Üye
 
Dr. Öğr. Üyesi Esra TÜRK, Üye

Dr. Öğr. Üyesi Osman Orkun BİLGİVAR, Üye

Dr. Öğr. Üyesi Turgay ŞİRİN, Üye

 

YÜKSEKOKUL KURULU

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY, Müdür V.

Öğr. Gör. İbrahim AKGÜN, Müdür Yrd.