izulogo

Etik Kurulu

Prof. Dr. Nasuh USLU

Kurul Başkanı (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ

Üye

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ

Üye

Prof. Dr. Ayşe Nefise BAHÇECİK

Üye

Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU

Üye

Prof. Dr. Metin TOPRAK

Üye

Bilal ŞAMAT

Üye/Raportör

Zeynep Funda TEZ

Yeminli Kâtip