İSTANBUL S. ZAİM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

1.1. Endüstri mühendisliği stajının amacı, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve tecrübelerini pekiştirmek, edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumlulukları, ilişkileri, organizasyonu, yönetim ve üretim süreçleri ile kullanılan teknik ve yöntemleri tanımlamalarını sağlamaktır. 

1.2. Bu uygulama esasları üniversite staj yönergesi ile Fakülte staj uygulama esaslarına uygun olmak üzere, stajlarda bölüme özel olarak belirlenen staj sayısı, süresi, staj yapılabilecek dönem ile işletmeler gibi hususları düzenlemek amacı ile oluşturulmuştur.

2. UYGULAMA ESASLARI

2.1. Stajın hangi dönemlerde gerçekleştirileceği Mühendislik Fakültesi Staj Uygulama esasları ile belirlenmiştir.

2.2. Bölümde üretim ve yönetim stajı birlikte gerçekleştirilmek üzere zorunlu 1 staj vardır.
2.3. Staj Fakülte uygulama esasları ile belirlendiği üzere akademik tatillerde gerçekleştirilir.

2.4. Öğrencilerin staj başvurusu yapabilmeleri için, bölümde son okudukları yarıyılda 3. Sınıf veya sonrasına kayıtlı olmaları gerekir. Yatay geçiş, Dikey geçiş ve benzeri sebeplerle bölümümüzde düzensiz ders alan öğrenciler için ise 3. Yıldan en az 1 ders almış olmak ile birlikte staj yapabilme önşartı sağlanmış olur.

2.5. Bölüm staj süresi 30 işgünüdür. İşgünlerinin nasıl hesaplanacağı hususu üniversite staj yönergesinde belirlenmiştir.

2.6. Stajlar ancak üretim gerçekleştirilen veya teknik hizmet verilen işletmelerde gerçekleştirilebilir. Staj yapılan işletmelerde profesyonel bir yönetim kadrosunun oluşmasına imkan verecek büyüklükte ve kurumsal yapıda olması esastır. Staj yerinin uygunluğu ancak, staj ön başvurusu sonrası Staj komisyonunun uygun bulması durumunda kabul edilir. 

2.7. Stajların bitirilerek, bölüm staj dosyalarının, bölüm staj komisyonlarına gönderilebilmesi için izin verilen son tarih stajın gerçekleştirildiği akademik tatil dönemi bitişinden sonraki 10 iş günü dahil edilerek hesaplanır. 

3. DİĞER HÜKÜMLER 

3.1. Bu staj uygulama esasları, İstanbul S. Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi “Fakülte Yönetim Kurulu” tarafından onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

3.2. Staj uygulama esasları, İstanbul S. Zaim Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj yönergesi ile uyumlu olmak kaydı ile Bölüm Kurulu teklifi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi “Fakülte Yönetim Kurulu” onayı ile revize edilerek uygulanabilir.