İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

1.1. Elektrik- Elektronik Mühendisliği stajının amacı, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve tecrübelerini pekiştirmek, edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumlulukları, ilişkileri, organizasyonu ile kullanılan teknik ve yöntemleri tanımlamalarını sağlamaktır. 
1.2. Bu uygulama esasları üniversite staj yönergesi ile Fakülte staj uygulama esaslarına uygun olmak üzere, stajlarda bölüme özel olarak belirlenen staj sayısı, süresi, staj yapılabilecek dönem ile işletmeler gibi hususları düzenlemek amacı ile oluşturulmuştur.

2. UYGULAMA ESASLARI

2.1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Genel ve Mesleki olmak üzere 2 staj mevcuttur ve her iki staj da 30 iş gününden oluşmaktadır. Öğrenciler toplamda 60 gün staj yapmak zorundadır. Önce genel stajın yapılması zorunludur. Genel ve Mesleki stajlar, kendi aralarında en az 10 iş günü olmak üzere bölümler halinde yapılabilir. Eksik kalan stajların, mezun olmadan önce iş günü olarak tamamlanması zorunludur.

2.2. Stajlar Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel alanlarından en az birinde faaliyet gösteren veya bu alan ile ilgili bir birime sahip olan işyerlerinde yapılmalıdır. Staj yapılan işyerinde en az 1 (bir) elektrik veya elektronik veya elektronik-haberleşme ya da elektrik-elektronik mühendisinin bulunması zorunludur. Aksi takdirde bu iş yerinde yapılan staj reddedilir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel alanları, elektrik tesisleri, elektrik makinaları, güç elektroniği, elektronik devre tasarımı, haberleşme, robotik, kontrol ve otomasyon şeklinde sıralanabilir. 

2.3. Genel stajda, Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel alanlarında genel bilgi ve beceri kazanma ile malzeme ve sistemlerin genel olarak tanınması amaçlanır. Mesleki stajda ise, aynı alanlarda daha ileri bilgi ve beceri kazanma ile mesleki analiz ve tasarım yapabilme hedeflenir.

2.4. Genel staj en erken 4. yarıyılı takip eden yaz tatilinde ve mesleki staj 6. yarıyılı takip eden yaz tatilinde yapılır.

2.5. Öğrencilerin, daha önceki eşdeğer Yüksek Öğretim Kurumlarında, öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajlardan -belgeledikleri takdirde- muaf tutulma işlemlerinde Bölüm Başkanlığının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu yöndeki Fakülte Yönetim Kurulu kararları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na bildirilir. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt oldukları ilk yarıyıl içinde ilgili Yüksek Öğretim Kurumundan staj belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen yarıyılda staj belgelerini getirmeyen öğrencinin staj muafiyet istekleri kabul edilmez.

2.6. Dikey geçiş öğrencilerinin mezun oldukları meslek yüksekokulunda yapmış oldukları stajlarının bölüm staj komisyonu tarafından içeriğinin uygun bulunması halinde sadece ilk 30 günlük kısmı kabul edilebilir. Dikey geçiş öğrencilerinin mezun oldukları meslek yüksekokulunda yapmış oldukları ve bölüm staj komisyonu tarafından içeriği uygun bulunan 30 günlük staj için yukarıda belirtilen lisans eğitiminde ilk dört yarıyılı bitirme şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt oldukları ilk yarıyıl içinde ilgili Yüksek Öğretim Kurumundan staj belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen yarıyılda staj belgelerini getirmeyen öğrencinin staj muafiyet istekleri kabul edilmez.

2.7. Stajlar, akademik tatillerde yapılır. Resmi tatil günlerinde ve Pazar günleri yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez. Ancak haftada (Cumartesi dahil) en az iki serbest tam iş günü bulunan öğrenciler, öğretim ile birlikte staj yapabilir. Bu belirlemede Bitirme çalışmaları dikkate alınmayacaktır. Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı dönemlerinde öğrenciler sınavlarının olduğu günlerde staj yapamazlar. Bu kurallar yaz okulu öğretimi için de geçerlidir.

2.8. Stajlar, bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, işgünü olarak çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de staj yapılabilir.

3. DİĞER HÜKÜMLER 

3.1. Bu staj uygulama esasları, İstanbul S. Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi “Fakülte Yönetim Kurulu” tarafından onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

3.2. Staj uygulama esasları, İstanbul S. Zaim Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj yönergesi ile uyumlu olmak kaydı ile Bölüm Kurulu teklifi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi “Fakülte Yönetim Kurulu” onayı ile revize edilerek uygulanabilir.