İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

1.1. Bilgisayar mühendisliği stajının amacı, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve tecrübelerini pekiştirmek, edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumlulukları, ilişkileri, organizasyonu, yönetim ve üretim süreçleri ile kullanılan teknik ve yöntemleri tanımlamalarını sağlamaktır. 

1.2. Bu uygulama esasları üniversite staj yönergesi ile Fakülte staj uygulama esaslarına uygun olmak üzere, stajlarda bölüme özel olarak belirlenen staj sayısı, süresi, staj yapılabilecek dönem ile işletmeler gibi hususları düzenlemek amacı ile oluşturulmuştur.

2. UYGULAMA ESASLARI

2.1. Stajın hangi dönemlerde gerçekleştirileceği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Uygulama esasları ile belirlenmiştir.

2.2. Bölümde öğrenim süresi boyunca 1 kez staj yapılması zorunluluğu vardır.

2.3. Staj, Fakülte uygulama esasları ile belirlendiği üzere akademik tatillerde gerçekleştirilir. Staj süresince öğrencinin herhangi bir akademik yükümlülüğünün (ders, uygulama, sınav, vb.) bulunmaması ve staj süresinin resmi tatiller hariç ardışık günlerden oluşması gerekir.

2.4. Öğrencilerin staj başvurusu yapabilmeleri için 5. yarıyılı tamamlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş ve Dikey geçiş öğrencileri kayıtlı oldukları yarıyıl temel alınarak, aynı kurala tabi tutulur. 

2.5. Bölüm staj süresi en az 30 iş günüdür. İş günlerinin nasıl hesaplanacağı hususu üniversite staj yönergesinde belirlenmiştir.  Resmi tatil günleri ve Pazar günleri staj süresi olarak kabul edilmezler. Öğrenciler ders veya sınav yükümlülüklerinin bulunduğu dönemlerde staj yapamazlar. Bu kurallar yaz okulu öğretimi için de geçerlidir. 

2.6. Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş öğrencilerinin önceki akademik kurumlarında tamamladıkları stajları, Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir ve staj uygulama esaslarındaki diğer şartları taşıdığı takdirde kabul edilir. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt oldukları ilk yarıyılın Ders Ekle/Bırak dönemi bitene kadar, mezun oldukları Yüksek Öğretim Kurumundan veya stajlarını tamamladıkları kurumdan stajın yapıldığı kurumun adı, stajın başlangıç ve bitiş tarihi ile staj süresini içeren, staj belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde staj belgelerini getirmeyen öğrencilerin staj muafiyet istekleri kabul edilmez. 

2.7. Stajlar ancak üretim gerçekleştirilen veya teknik hizmet verilen kurumlarda gerçekleştirilebilir. Staj yapılan kurumlarda, profesyonel bir yönetim kadrosunun oluşmasına imkân verecek büyüklükte ve kurumsal yapıda olması esastır. Staj yerinin uygunluğu ancak, staj ön başvuru sonrası Staj komisyonunun uygun bulması durumunda kabul edilir. 

2.8. Stajların tamamlanabilmesi için; öğrenci staj değerlendirme formu ve staj defterini içeren staj dosyalarının, Staj Komisyonlarına stajın bitiş tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde, eksiksiz teslim edilmesi gerekir. Son teslim tarihinden önce teslim edilmeyen staj dosyaları geçersiz sayılır ve takip eden staj döneminde tekrar staj yapılması gereklidir. 

2.9. Toplam staj süresi, her biri en az 15 iş günü olarak, farklı kurumlarda ve farklı tarihlerde yapılmak üzere, uygulama esaslarına uygun şekilde bölünebilir.

3. DİĞER HÜKÜMLER 

3.1. Bu staj uygulama esasları, İstanbul S. Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi “Fakülte Yönetim Kurulu” tarafından onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

3.2.
Staj uygulama esasları, İstanbul S. Zaim Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj yönergesi ile uyumlu olmak kaydı ile Bölüm Kurulu teklifi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi “Fakülte Yönetim Kurulu” onayı ile revize edilerek uygulanabilir.