Programlar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Bölümler

2011–2012 Akademik yılında eğitime başlayan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin amacı; küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek, yüksek kalite ve teknolojiye dayalı girişimlere temel teşkil edebilen bilimsel ve teknik uzmanlık becerilerine sahip mühendisler yetiştirmektir.