Helal Gıda ve Mükemmeliyet Merkezi

Helal Gıda ve Mükemmeliyet Merkezi

HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) cihazı merkezimizin en önemli cihazlarındadır ve Helal Gıda konusunda yapılan analizlerin büyük çoğunluğunda aktif olarak kullanılmaktadır. Sanayinin birçok bilim dalının ve toplumun birinci derecede ilgilendiği maddelere geniş bir şekilde uygulanabilirliğidir. Bu tip bileşiklere örnek olarak vitaminler, amino asitler, proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar, ilaçlar ve pestisitler verilebilir.


Helal Gıda ve Mükemmeliyet Merkezi

GC/MS, GC (Gaz Kromatografi) ve MS (Kütle Spektrometresi) ünitelerinin beraber çalıştığı yapı analizi ve miktar tayininde kullanılan cihazdır. Cihaz GC ve GC/MS ünitesi olarak kullanılabilir. GC/MS, gaz kromatografi kolonunda ayrılan maddelerin teşhisi, tayini ve yapı analizi için yaygın olarak kullanılır. Detaylı gıda analizleri,  yağ analizleri,  petrol analizleri ve ilaç sektörünün kalitatif ve kantitatif analizlerinde kolaylıkla kullanılır.

Helal Gıda ve Mükemmeliyet Merkezi

FTIR Spektrum Cihazı organik bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır. Bu cihaz ile gıdalarda karbonhidrat, fosfolipit, protein ve aminoasitlerin yapı analizlerinde belirleyicidir.

Helal Gıda ve Mükemmeliyet Merkezi

 

Raman spektroskopisi inorganik, organik ve biyolojik sistemlerin nitel analizlerinde yaygın olarak uygulanır. Raman cihazı ile katı, sıvı ve gaz örnekleri incelenebilir. Raman gıdalarda kullanılabilen ve gıda içeriklerine yönelik detaylı bilgi sunan cihazlardandır.

Helal Gıda ve Mükemmeliyet Merkezi

 

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) çok yönlü ve açıklayıcı gücü sayesinde en çok kullanılan termal Analiz metotlarından biridir. Gıda bilimi uygulamalarında DSC diğer termal analitik tekniklerle bağlantı halinde su dinamiklerini tanımlamak için kullanılır.

Helal Gıda ve Mükemmeliyet Merkezi

PCR’ın Gıda Sektöründe Kullanım Alanları PCR gıda sektöründe DNA’nın ve RNA’nın arandığı tüm gıdalarda analiz yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Günümüzde PCR’ın tercih nedenleri özgül, duyarlı ve klasik yöntemlere göre hızlı (24 saat gibi) analiz sonuçları sağlamasıdır. Kullanımında DNA’nın aranılan bölgesinin hasar görmemiş olması (ısı uygulamaları ile yıkımlanması, enzimatik hidrolizasyon ve DNA modifikasyonu) önemli bir noktadır. PCR analizinde çok farklı gıda bileşenleri bulunduğu için DNA izolasyon teknikleri de bunlara göre değişmektedir. Yağlar, polisakkaritler, polifenoller ve diğer ikinci komponenetler PCR inhibitörü olarak protein ve nükleik asitlerle dönüşümsüz reaksiyonlara sebep olabildikleri için analizlerde sıkıntı çıkarabilirler Genel olarak gıda analizlerinde PCR’ın kullanım alanları aşağıdaki başlıklarda toplanmaktadır.

Helal Gıda ve Mükemmeliyet Merkezi

Jel görüntüleme sistemi laboratuvarımızda mikrobiyolojik laboratuvarımızda bulunmaktadır.  Cihaz özellikleri şunlardır:

  • Jel ve Blot Görüntülemede Hızlı Ve Doğru Analizler Yapma Tekrarlanabilir Sonuçlar
  • İş Akışındaki Tüm Adımları Kaydedebilme,
  • Saniye içinde Protein Ve DNA Örnekleri Kapsamlı, Otomatik Kantitatif Analiz, Raporlarda Veri Özelleştirme Ve Düzenleme Kolaylığı Mevcuttur.

 

Helal Gıda ve Mükemmeliyet Merkezi

Nano Drop cihazı özellikle moleküler çalışmalarda DNA miktar/saflık ölçümlerinde kullanılmaktadır.