Bölümümüze ait öğrenci uygulama ve Ar-Ge laboratuvarları bulunmaktadır. Laboratuvarlar ve laboratuvarlara ait ekipmanlar lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin ders, proje, tez ve staj çalışmalarında kullanımlarına sürekli olarak açıktır. Laboratuvarlarda öğrencilerimiz lisans derslerinde gruplar halinde, lisansüstü derslerde ve proje kapsamındaki araştırma faaliyetlerinde bireysel olarak çalışma olanağına sahiptirler. Lisans derslerinin laboratuvar uygulamaları dersin sorumlu öğretim elemanı ve en az bir adet Araş. Gör.’si nezaretinde gerçekleştirilmektedir.

Bölümde öğrenci ve araştırma laboratuvarları olarak kullanılan 5 laboratuvar bulunmaktadır. Bunlar; Gıda ve Ar-Ge laboratuvarı, Kimya Laboratuvarları (I ve II), Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Helal Gıda Ar-Ge Merkezi’dir. Bu laboratuvarlar öğrenci uygulamalarında kullanılmasının yanında araştırma ve proje faaliyetlerinde de kullanılmaktadır. Öğrenciler analiz yapma becerilerini geliştirmekte, analiz öncesi hazırlık ve sonuçların değerlendirilmesinde tecrübe kazanmaktadırlar. Ders kapsamındaki laboratuvar uygulamaları dışında, lisans öğrencileri bitirme projelerindeki ve lisansüstü öğrencileri tezlerindeki örnek hazırlığı, analitik, kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve moleküler analizleri gerçekleştirmektedirler. Bölüm öğretim elemanları, mevcut olanakları en verimli şekilde kullanma, laboratuvar altyapısının daha da güçlendirilmesi ve yeni laboratuvarlar kurulumu çabasındadır. Lisans ve lisansüstü dersleri için toplamda 5 derslik kullanılmaktadır. Bu olanakların yanında, Fakülte altyapısında mevcut fizik ve bilgisayar laboratuvarları ve dersliklerden Bölüm öğrencilerimizin eğitim ve öğrenimini sorunsuzca devam ettirmek üzere yararlanılmaktadır.

Gıda ve Ar-Ge Laboratuvarı

Altyapısı üniversite yönetimi ve bölümümüz öğretim üyelerinin projeleri ile kurulmuş olan Gıda ve Ar-Ge laboratuvarlarında, birçok kalitatif ve kantitatif gıda analizleri, yeni gıda formülasyonları dizaynı, in vitro sindirim çalışmaları, makro ve mikro gıda bileşenlerinin tanımlanması, ekstraksiyonu ve saflaştırması gibi birçok araştırmanın yapılmasına imkân sağlamaktadır.

Kimya Laboratuvarları (I ve II)

Bölümümüzde öğrenci uygulamalarının yapıldığı 2 adet kimya laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda dönem içerisinde derslerde verilen teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesi amacı ile her bir derse özel deneyler yapılmaktadır. Her bir dersin laboratuvar uygulaması laboratuvar kapasitesine göre belirlenmekte olup maksimum 4 kişilik öğrenci gruplarından oluşan 20 kişi ile gerçekleştirilmektedir. Bu analizlerde her bir öğrencinin deneyleri bireysel olarak yapması sağlanmaktadır. Et Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Tahıl İşleme Teknolojisi ve Bitkisel Yağ Teknolojisi derslerinin uygulamaları bu laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Genel Mikrobiyoloji ve Gıda Mikrobiyolojisi derslerinde öğrenilen teorik bilgilerin uygulamasının yapıldığı laboratuvarlardır. Bu laboratuvarlarda, besiyeri hazırlama, mikrobiyal inokülasyon ve inkübasyonun yanı sıra hücre boyama deneyleri başta olmak üzere birçok analiz yapılmaktadır.

 

 

Mekan

Mekân Kodu

Mevcut Alan (m2)

Kapasite

(Kişi)

Açıklama

Gıda ve Ar-Ge Laboratuvarı

TL114

150

50

Araştırma ve Proje Çalışmaları

Kimya Laboratuvarı

TL113

103

30

Öğrenci Uygulamaları

Kimya Laboratuvarı

TL108

40

20

Öğrenci Uygulamaları

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

TL109

40

20

Öğrenci Uygulamaları

Helal Gıda Ar-Ge Merkezi

-

350

25

Araştırma ve Proje Çalışmaları

Labotaruvar Toplamı

 

683

 

5 adet laboratuvar