Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcısı

 • Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Dekan
 • Dr. Öğr. Üyesi Serhat ANIKTAR, Dekan Yardımcısı


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu 

 • Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Dekan / Başkan
 • Prof. Dr. Hasan YETİM, Profesör Temsilcisi / Üye
 • Prof. Dr. Erol GÜRDAL, Profesör Temsilcisi / Üye
 • Prof. Dr. Selim ZAİM, Profesör Temsilcisi / Üye
 • Doç. Dr. Yusuf DİNÇ, Doçent Temsilcisi / Üye
 • Doç. Dr. İbrahim GÜLSEREN, Doçent Temsilcisi / Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERDEMİR, Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi / Üye

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu 

 • Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK, Dekan / Başkan
 • Prof. Dr. M. Nizamettin ERDURAN, Profesör Temsilcisi/ Üye
 • Prof. Dr. Selim ZAİM, Profesör Temsilcisi / Üye
 • Prof. Dr. Erol GÜRDAL, Bölüm Başkanı / Profesör Temsilcisi / Üye
 • Prof. Dr. Hasan YETİM, Bölüm Başkanı / Üye
 • Doç. Dr. Yusuf DİNÇ, Doçent Temsilcisi / Üye
 • Doç. Dr. İbrahim GÜLSEREN, Doçent Temsilcisi / Üye
 • Dr. Öğr. Mohammed VADİ, Bölüm Başkanı / Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Canser BİLİR, Bölüm Başkanı / Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Aydın Tarık ZENGİN Bölüm Başkanı / Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakan GENÇOĞLU Bölüm Başkanı / Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ABDİK Bölüm Başkanı / Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Serhat ANIKTAR / Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi / Üye

Fakülte Senatörü

 • Prof. Dr. Hasan YETİM