Dekan'ın Mesajı

Üniversitelerin görevi, ülkemizin ihtiyacı olan üstün kalitede insan gücü yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel çalışma yapmak, araştırma kadroları oluşturmak, bu kadrolara uluslararası bilgi platformunda seçkin bir yer ve bireyler kazandırmak, bilimsel düşünce ve araştırmalardan elde ettiği ürünleri ülkesinin ve tüm insanlığın yararına sunmak ve toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşamın zenginleşme sürecine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde özellikle mühendislik alanlarında yaşanan hızlı gelişmelerin sonucu çağdaş teknolojinin ihtiyaç duyduğu uzmanlık bilgisinin karşılanması, nitelikli lisans eğitim programları ile mümkündür. Bu amaçla, mühendislik ve ar-ge alanında nitelikli insan kaynağının karşılanması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve dolayısıyla ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında üniversitelerin ve mühendislik fakültelerinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ülkemizin tüm hassasiyetleri ve hedefleri doğrultusunda seçkin ve dinamik öğretim kadrosu ve disiplinlerarası lisans/lisansüstü programları ile öğrenmeyi öğrenen, temel kavramları anlayan, yorumlayan ve uygulayabilen, bilimsel düşünme alışkanlığı kazanmış araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez yapabilen ve eleştirel düşünebilen bilgi çağının insanını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Farklı çalışma alanlarında kişisel entelektüel derinliği geliştirmek; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişimi sağlamak; eğitim, araştırma, endüstri ve yönetimde kariyer için etkin eğitimi verebilmek ve öğrencilerin iletişim ve liderlik gibi yetilerini geliştirmek önemli misyonlarımız arasındadır. Bu nedenle, fakültemizdeki gençlerimizin sahip oldukları mesleklerde ufuklarını genişletmek, üretkenliklerini ortaya çıkarmak ve kendilerinin bilimsel ve teknik alanlarda çok daha üretken olmalarını sağlamak amacı ile eğitim programlarımızı çağın gereklerine göre güncelliyoruz.

Bu vesileyle, fakültemizin tüm akademik ve idari kadrosuna başarılar diler, sevgili öğrencilerimize hayallerinin gerçeğe dönüşmesi dileğiyle en kalbi duygularla sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK

Dekan