Programlar

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Fakültemizde öğretimi yapılan tüm lisans programlarında, öğrencilerin ilgi alanlarına göre geniş bir seçimlik ders yelpazesi sunulmaktadır. Üniversite seçmeli derslerin yanı sıra bölüm seçmeli ve genel seçmeli olarak 8 yarıyıllık programın yaklaşık yarısı seçimlik derslerden oluşmaktadır. Bunun öğrenciler için en önemli avantajı, tüm dersleri kendi bölümlerinden almaları durumunda derin bir uzmanlaşmaya sahip olabilecekleri gibi fakülte içi veya dışında ilgi duydukları bölümlerden ders aldıklarında ise kolaylıkla yan dal ve çift ana dal yapma imkânına sahip olmalarıdır.